پنجشنبه 5 آذر 1383

فراخوان ملی برگزاری رفراندوم، با امضاي هشت تن از فعالان فرهنگي و سياسي

تجربه بیست و شش سال گذشته و ده ها مصیبت کوچک و بزرگی که بر سر مردم ایران آمده و تحقير ملت و انزواي سياسي ايران را در پي داشته نشان می دهد که تنها یک راه قطعی برای رفع این بحران و رهائی ملت رنجدیده ایران وجود دارد: شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تجربه بیست و شش سال گذشته و دهها مصیبت کوچک و بزرگی که بر سر مردم ایران آمده و تحقير ملت و انزواي سياسي ايران را در پي داشته نشان میدهد که تنها یک راه قطعی برای رفع این بحران و رهائی ملت رنجدیده ایران وجود دارد :

شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر

حکومتی که با تکیه بر آرای اکثریت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضي و منافع ملی و ايجاد روابط مسالمت آمیز با جامعه جهانی و تکیه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ایران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. برای دستیابی به این مهم ، تدوین قانون اساسی نوین و تعیین نظام دلخواه گام اول و حیاتی است. بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی ، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست. بنابراین ، از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن :

o با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم در تضادی بنیادین است
o به نابرابری حقوقی میان شهروندان ایران رسمیت بخشیده ، تبعیض دینی و مذهبی ، عقیدتی و جنسيتي را قانونی کرده و با حکومت استبداد ديني از ملت ایران عملا سلب حق حاکمیت کرده است
o سد بزرگی در برابر پیشرفت در تمام زمینه ها ، از جمله توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در ایران فراهم کرده است
o و مانع پیوستن ایران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بین رفتن منافع کشور در مناسبات دیپلماتیک شده است
ما امضاء کنندگان این فراخوان خواهان برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم هستیم . از تمام هموطنان شریف ، میهن دوست و ترقی خواه تقاضا داریم با امضای این فراخوان، صدای ملت ایران را محکم و استوار به گوش جهانیان برسانند.

علی افشاری ، رضا دلبری ، ناصر زرافشان ، محمد محسن سازگارا ، اکبر عطری ، مهرانگیز کار ، محمد ملکی ، عبدالله مومنی

[براي امضاي فراخوان به اين نشاني رجوع کنيد]

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14867

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان ملی برگزاری رفراندوم، با امضاي هشت تن از فعالان فرهنگي و سياسي' لينک داده اند.

فراخوان ملی برگزاری رفراندوم، با امضاي هفت تن از فعالان فرهنگي و سياسي
در جايي که بيش از سي هزار امضا در اعتراض به تغيير نام خليج فارس جمع آوری شده، در اينجا بايد چند برابر آن، امضا جمع شود. کساني هم که وب لاگ يا و...
ف.م.سخن
November 25, 2004 09:24 PM

فراخوان ملی برگزاری رفراندوم
بمب گوگل منفجر شد. خیلی خبر خوبی بود. واقعاً &...
رأی مخفی
November 26, 2004 12:40 AM

ایران جمهوری است و جمهوری هم می‌ماند
آیا رفراندم‌خواهان، انقلاب سال 57 مردم ایران و نتیجه آن یعنی برافتادن نظام پادشاهی را می‌پذیرند؟
Rouzaneh
November 26, 2004 08:08 PM

ایران جمهوری است و جمهوری هم می‌ماند
آیا رفراندم‌خواهان، انقلاب سال 57 مردم ایران و نتیجه آن یعنی برافتادن نظام پادشاهی را می‌پذیرند؟
Rouzaneh
November 26, 2004 08:13 PM

ایران جمهوری است و جمهوری هم می‌ماند
آیا رفراندم‌خواهان، انقلاب سال 57 مردم ایران و نتیجه آن یعنی برافتادن نظام پادشاهی را می‌پذیرند؟
Rouzaneh
November 26, 2004 08:36 PM

ایران جمهوری است و جمهوری هم می‌ماند
آیا رفراندم‌خواهان، انقلاب سال 57 مردم ایران و نتیجه آن یعنی برافتادن نظام پادشاهی را می‌پذیرند؟
Rouzaneh
November 26, 2004 08:52 PM

فراخوان ملی برگذاری رفراندم و باقی قضایا
همين يک جمله برايم کافی بود تا نام خود را به ...
یادداشت‌های فرهنگ
November 29, 2004 02:36 PM

فراخوان ملی برگذاری رفراندم و باقی قضایا
همين يک جمله برايم کافی بود تا نام خود را به ...
یادداشت‌های فرهنگ
November 29, 2004 02:39 PM

فراخوان ملی برگذاری رفراندم و باقی قضایا
همين يک جمله برايم کافی بود تا نام خود را به ...
یادداشت‌های فرهنگ
November 29, 2004 02:44 PM

فراخوان ملی برگذاری رفراندم و باقی قضایا
همين يک جمله برايم کافی بود تا نام خود را به ...
یادداشت‌های فرهنگ
November 29, 2004 02:54 PM

Copyright: gooya.com 2016