سه شنبه 17 آذر 1383

سازمان ديده بان حقوق بشر: اعترافنامه هاي اجباري، راهي براي سرکوب فعالان سياسي و رهبران جامعه مدني، راديو فردا

سازمان ديده بان حقوق بشر: حکومت ايران با گرفتن اعترافنامه هاي اجباري مي کوشد راه را براي سرکوب فعالان سياسي و رهبران جامعه مدني بگشايد
سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام کرد ماموران امنيتي که زير نظر قوه قضائيه جمهوري اسلامي قرار دارند، با فشار و اعمال شکنجه وبلاگ نويسان و فعالان سياسي ايران را وادار به نوشتن اعترافنامه کردند. اين سازمان اطلاعاتي در دست دارد مبني بر آن که ماموران امنيتي قوه قضائيه ، از ماموران پاکسازي شده وزارت اطلاعات هستنند. سازمان ديده بان حقوق بشر معتقد است حکومت ايران با گرفتن اعترافنامه هاي اجباري مي کوشد راه را براي سرکوب فعالان سياسي اصلاح طلب و رهبران جامعه مدني ايران بگشايد و با اين کار قصد دارد شخصيت فردي افراد و فعالان و سياسي را نابود کند تا بدين ترتيب تمام صداهاي افراد و سازمانهاي مستقل را در اين کشور خاموش سازد.
ژان خاكزاد


سازمان ديده بان حقوق بشر مي گويد مدارکي در دست دارد که نشان مي دهد بازجويان پيشين وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي روزنامه نگاران اينترنتي را زير فشار شديد قرار دادند و از آنان اعترافنامه گرفته اند.
ژان خاکزاد (راديو فردا): سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام کرد ماموران امنيتي که زير نظر قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران قرار دارند، با فشار و اعمال شکنجه وبلاگ نويسان و فعالان سياسي ايران را وادار به نوشتن اعترافنامه کرده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سازمان ديده بان حقوق بشر که مقر آن در شهر نيويورک آمريکاست، تاکيد مي کند به اطلاعاتي دست يافته است مبني بر آن که ماموران امنيتي که براي قوه قضائيه ايران مشغول به کارند، از ماموران وزارت اطلاعات هستند که در اواخر دهه 1990 ميلادي توسط محمد خاتمي پاکسازي شدند. به گفته اين سازمان ماموران امنيتي با فشار زياد به روزنامه نگاران اينترنتي بازداشت شده، آنها را وادار به نوشتن اعترافنامه کرده اند. با اين وعده که در صورت انجام اين عمل با قيد وثيقه آزاد خواهند شد.

خانم وينستون رئيس بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر مي گويد: دولت جمهوري اسلامي ايران نبايد لحظه اي اين انديشه را باور کند که کسي در جهان واقعيت اين اعترافنامه هاي جعلي را مي پذيرد. به گفته خانم وينستون جمهوري اسلامي با دست زدن به چنين اعمالي اعتبار اندکي را که در زمينه رعايت حقوق بشر کسب کرده بود، از دست خواهد داد.

سازمان ديده بان حقوق بشر بر اين عقيده است دولت ايران با گرفتن اعترافنامه هاي اجباري مي کوشد راه را براي سرکوب فعالان سياسي اصلاح طلب و رهبران جامعه مدني ايران بگشايد و سرانجام سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام مي کند جمهوري اسلامي ايران با گرفتن اعترافنامه هاي اجباري تصميم دارد شخصيت فردي افراد و فعالان و سياسي را نابود کند تا بدين ترتيب تمام صداهاي افراد و سازمانهاي مستقل را در اين کشور خاموش سازد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15280

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سازمان ديده بان حقوق بشر: اعترافنامه هاي اجباري، راهي براي سرکوب فعالان سياسي و رهبران جامعه مدني، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016