شنبه 28 آذر 1383

حسنى مبارک به آمريکا نسبت به عواقب حمله احتمالى عليه ايران هشدار داد، ايرنا

"حسنى مبارک " رييس جمهورى مصر در گفت وگو با مجله آلمانى اشپيگل، به واشنگتن نسبت به عواقب حمله عليه ايران هشدار داد و گفت : اين امريکا اشتباه جدى با ابعادى فاجعه آميز خواهد بود.
مبارک در گفت وگو با اين مجله که مشروح آن در شماره آتى اين نشريه در روز دوشنبه سىام آذرماه منتشر خواهد شد، افزود : حمله احتمالى آمريکا عليه ايران مى تواند ترور و خشونت در سراسرمنطقه خاورميانه و حتى درکل جهان را
بطور بىسابقه اى تشديد کند.
رييس جمهورى مصر تصريح کرد : من اميدوارم که چنين امرى اتفاق نيافتد.
مبارک همچنين با بحرانى دانستن اوضاع عراق ، افزود : آمريکايىها بايد شهرهاى عراق را ترک کنند و برقرارى امنيت اين شهرها را به سربازان و پليس عراق بسپارند.
رييس جمهورى مصر درپايان گفت : من باور دارم که تا پايان دوره رياست
جمهورى بوش و احتمالا در سال۲۰۰۸ ميلادى يک دولت مستقل فلسطين تشکيل خواهد
شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15648

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حسنى مبارک به آمريکا نسبت به عواقب حمله احتمالى عليه ايران هشدار داد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016