پنجشنبه 3 دی 1383

محسن رضايى: با فدراليسم مخالفم اما منطقه اى کردن کشور ضرورى است، ايرنا

تبريز ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۱۰ / ۸۳
داخلى.سياسى.اجتماعى.انتخابات ۸۴
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : درنحوه اداره کشور با فدراليسم مخالفم
اما منطقه اى کردن ايران به بخش هاى مختلف ضرورى است .
محسن رضايى، عصرچهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با تاکيد بر اين که
سرزمين ايران وحدت متکثر پويا بر مبناى عقل و عاطفه است ، افزود : در چنين
شرايطى منطقه اى شدن کشور از لحاظ اقتصادى و علمى و فناورى مىتواند در
تسريع توسعه تاثيرگذار باشد.
وى اظهارداشت : در مسايل سياسى و امنيتى با توجه به شرايط جامعه تصميم -
گيرىها بايد در مرکز صورت بگيرد.
وى گفت : هر نوع قوميت گرايى که به مليت ايرانى لطمه وارد کند و هر نوع
ملى گرايى که در پى ضربه زدن به ريشه هاى قوميت هاى موجود در کشور باشد، به
هيچ عنوان پذيرفتنى نيست .
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد براين که اصل۱۵ قانون اساسى کاملا
قابليت اجرايى دارد، اظهارداشت : دراين زمينه بايد به نوعى اقدام و برنامه
ريزى صورت گيرد که هويت و مليت ايرانى اقوام حفظ شود.
رضايى با اشاره به اقدام اخير دشمنان مبنى بر تغيير نام خليج فارس گفت :
در صورتى که ديپلماسى کشور در اين زمينه فعال نباشد، هر چيزى که امروز
تثبيت شود در آينده نيز لزوما تثبيت خواهد شد.
وى با پراهميت خواندن هويت اسلامى و ملى ايرانيان افزود : در اين رابطه
بايد از هويت ايرانى بودن به اندازه اسلاميت دفاع کرد ولو اينکه کشورهاى
اسلامى در مقابل جمهورى اسلامى ايستاده باشند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى با بيان اين مطلب که رضايتمندى مردم از مديريت ها مهمترين چالش داخلى
نظام به شمار مىرود، گفت : در صورتى که اين معضل مرتفع شود ، مقابله با
تهديدات خارجى نيز فراهم خواهد شد.
رضايى انتخابات رياست جمهورى را زمينه مناسبى براى مشارکت مردم درتعيين
سرنوشت خود قلمداد کرد و افزود : بايد در اين انتخابات نقش مردم و نخبه گان
جامعه هم در مرحله نامزدى و هم در مرحله راى دادن مورد لحاظ واقع شود.
وى انتخابات را کنکورى دو مرحله اى شامل انتخاب گزينه هاى نامزدى و خود
انتخابات تعريف کرد که بايد در هر مرحله از نظر مردم و نخبه گان استفاده
لازم را به عمل آورد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام کرد حتى اگر هاشمى رفسنجانى نيز شرايط
را براى حضور خود در انتخابات مهيا ببيند از اين عرصه کناره گيرى نخواهم
کرد.
رضايى، تغيير و اصلاح در مديريت ، اقتصاد، فرهنگ و سياست خارجى را چهار
محور اصلى و اساسى خود در انتخابات رياست جمهورى سال آينده عنوان کرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در سفر دو روزه خود به آذربايجان شرقى ضمن
ديدار با استاندار و نماينده ولىفقيه دراستان با سخنرانى درجمع دانشجويان
و مردم به تبيين ديدگاه هاى خود پرداخت .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15895

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محسن رضايى: با فدراليسم مخالفم اما منطقه اى کردن کشور ضرورى است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016