شنبه 26 دی 1383

احضار مجدد فرشته قاضي به دادگاه، قاضي: تا تحقيقات آقاي شاهرودي به نتيجه نرسد، در دادگاه حضور نخواهم يافت، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

فرشته قاضي متهم پرونده موسوم به سايت‌‏هاي اينترنتي و همسرش به شعبه اول بازپرسي دادسراي كاركنان دولت احضار شدند.
قاضي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: من و همسرم به عنوان متهم طي يك احضاريه كتبي احضار شديم.
وي گفت: در ديداري كه وبلاگ نويسان با آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي؛ رئيس قوه قضائيه داشتند، ما به آقاي شاهرودي اعلام كرديم نسبت به دريافت اين احضاريه‌‏ها نگران هستم كه ايشان گفتند از اين پس هر كس با شما تماس گرفت، بگوييد آقاي شاهرودي پرونده را پيگيري مي‌‏كند، بنابراين تا تحقيقات آقاي شاهرودي به نتيجه نرسد، در دادگاه حضور نخواهم يافت.
قاضي ضمن اشاره به سخنان سخنگوي قوه قضائيه مبني بر اينكه "هر كدام از وبلاگ نويسان از نحوه بازجويي و روند رسيدگي به پرونده شكايتي دارند، بايد از طريق شكايت به مراجع قضايي پيگيري كنند،" گفت:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنده نيز همين روند را طي كردم، اما نه تنها به شكايتم رسيدگي نشد، بلكه همسرم كه نه مطبوعاتي است و نه سياسي نيز، اخيراً احضاريه‌‏اي تحت عنوان متهم به نشر اكاذيب دريافت كرده است در حالي كه ايشان تنها پيگير پرونده بنده بوده است كه احضاريه كتبي ايشان به عنوان متهم تعجب آور است.
قاضي همچنين با اشاره به گزارشي كه در اطلاعيه دادسراي تهران از آن به عنوان گزارش پزشكي قانوني ياد شده بود، گفت: بنده نيز در ديدار حضوري با آقاي شاهرودي جزئيات روند كار پزشكي قانوني را در اختيار رئيس قوه قضائيه قرار دادم. گزارشي را نيز تقديم رئيس جمهوري كردم، بر اين اساس منتظر پيگيري روساي قوه قضائيه و مجريه هستم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16954

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار مجدد فرشته قاضي به دادگاه، قاضي: تا تحقيقات آقاي شاهرودي به نتيجه نرسد، در دادگاه حضور نخواهم يافت، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016