جمعه 2 بهمن 1383

سحرخيز: اظهارات اخير مقامات آمريكايي در واقع آتش تهيه‌اي براي خلع سلاح اروپا در نحوه‌ي مقابله با ايران است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي خارجي

سحرخيز با اشاره به اظهارات اخير مقامات آمريكايي گفت: اين اظهارات در واقع آتش تهيه‌اي براي خلع سلاح اروپا در نحوه‌ي مقابله با ايران است.
عيسي سحر خيز، عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به موج جديد اظهارات مقامات آمريكايي در قبال جمهوري اسلامي ايران و تغيير رويكرد اين كشور در قبال كشورمان در عرصه‌ي سياست خارجي اظهار داشت: اين مساله به اعتقاد من از چند جنبه قابل تامل است. هم از تحولاتي كه در ايران در حال رخ دادن است يا مسايلي كه براي آينده پيش‌بيني مي‌شود، هم از تغيير رويكرد دولت دوم بوش در پي تغييرات در برخي مناصب اين كشور.
وي افزود: اگر بخواهيم دقيق‌تر به ماجرا نگاه كنيم و حتي به بررسي خبر هفته‌ي گذشته مبني بر ورود تيمي از كماندوهاي آمريكايي به ايران كه از جانب كاخ سفيد تكذيب نشد و تنها غير دقيق بودن آن اعلام شد بپردازيم بايد اين روند را با دقت مورد توجه و تامل قرار دهيم.
سحرخيز ادامه داد: تصور من اين است و اين گمانه را مطرح مي‌كنم كه آمريكايي‌ها همانگونه كه ديروز در سخنان آقاي بوش مشخص شده بود و ظاهرا 47 بار بحث آزادي را در سخنانشان مطرح كردند و آن را هم در كنار دموكراسي و حقوق بشر قرار دادند، مي‌خواهند سياست‌هايشان در سطح جهاني بر مبناي گسترش دموكراسي يا آزادي البته با تعبير خود كاخ سفيد نشين‌ها پيگيري نمايند و حداقل آخرين باري كه آنها سعي كردند دموكراسي را در جايي برقرار كنند آنچه بود كه در عراق شاهد بوده و هستيم.
اين عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اشاره به حاكميت كنوني دموكراسي آمريكايي بر عراق در حال حاضر گفت: حداقل بهانه‌ي آنها براي حمله به عراق نه جريانهايي مشخص مانند سلاح‌هاي كشتار جمعي بلكه بحث دموكراسي بود. اكنون هم فكر مي‌كنم كه آمريكا اگر بخواهد نقش گذشته‌اش را در جايي از دنيا داشته باشد، مجبور است كه بر اين آزادي و در كنار آن مساله‌ي امنيت تاكيد بكند و آنگونه كه در سخنان بوش شاهد بوديم اين مساله را مطرح مي‌كنند كه مردم آمريكا به امنيت دست نمي‌يابند تا اينكه امنيت در دنيا برقرار شود.
وي افزود: مشخص است كه امنيت مورد نظر آنها امنيتي آمريكايي‌ است؛ من معتقدم آمريكا و كاخ سفيد در اينجا دقيق بازي مي‌كند و در واقع در حال مخابره‌ي اين سيگنال به جريان‌ها‌ي اقتدارگر است كه بر اساس اقدامات آنها مقدمات بسياري اقدامات عليه خودشان فراهم خواهد شد.
سحرخيز هم چنين ابراز عقيده كرد: نكته‌ي ديگر اينكه آمريكا از روند تحولات اخير ايران نگران است و فكر مي‌كنم اين نگراني به روند پس از استقرار مجلس هفتم و برخي رفتارها باز مي‌گردد؛ اين مسايل مي‌توانند نگراني‌هايي را ايجاد كند كه آمريكا آنها را پيش زمينه و مبنايي براي گسترش نفوذش در خاورميانه فرض كند تا به بهانه‌ي آزادي و بسط مردم سالاري اهداف‌شان را در ايران پيگيري مي‌نمايند.
عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اشاره به روند رو به تزايد جنگ لفظي آمريكا عليه كشورمان گفت: تمامي اين اظهارات در واقع‌ آتش تهيه‌اي است كه براي فضاي بعد از انتخابات رياست جمهوري ايران ريخته مي‌شود. آتش تهيه فضاسازي و زمينه‌سازي براي افكار عمومي داخلي و خارجي و همچنين متحدان آمريكا را به عهده دارد. مي‌دانيد كه كاخ سفيد حداقل در جريان پرونده‌ي هسته‌يي با اين ماجرا از جانب اروپا مواجه بود كه بايد با ايران گفت‌وگو كرد و اين راه‌حل است؛ ولي اين آتش تهيه آنها را خلع سلاح مي‌كند.
سحرخيز ضمن اشاره به خلع سلاح اروپايي‌ها با آتش تهيه‌ي آمريكا در خصوص ايران اظهار داشت: اولين آثار اين جريان را با سخنان يكي از مقامات نزديك به صدر اعظم آلمان در روز گذشته هم شاهد بوديم كه گفته بودند آمريكا حق دارد چنين مسايلي را مورد توجه قرار دهد؛ اينها در واقع خودشان را آماده مي‌كنند كه طي پنج يا شش ماه آينده در صورت عدم برگزاري انتخابات آزاد و مشاركت اكثريت مردم، اين مساله را عنوان كنند كه حكومت ايران فاقد صلاحيت عمومي است!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در پايان گفت: من در نهايت معتقدم جريان اقتدارطلب آمريكا خود را براي يك رويارويي در آينده در صورت يكدست شدن نظام ايران توسط اقتدارطلبان ايراني مهيا مي‌سازد كه البته نگاه خوشبينانه‌ي اين روند مي‌تواند اين باشد كه ايران به چنين سويي نرود و تمايلي به اين درگيري نداشته باشند؛ ولي در صورت تقابل دو جريان اقتدارگرا از دو سو، يا اين دو جريان بايد در خفا با يكديگر كنار آيند و يا شاهد رويارويي علني آنها خواهيم بود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17239

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سحرخيز: اظهارات اخير مقامات آمريكايي در واقع آتش تهيه‌اي براي خلع سلاح اروپا در نحوه‌ي مقابله با ايران است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016