شنبه 3 بهمن 1383

وكيل متهمان پرونده هواپيماربايي در نامه‌‏اي در خصوص توقف اجراي حكم اعدام موكلانش، تشكر كرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وكيل متهمان پرونده موسوم به هواپيما ربايي در نامه‌‏اي خطاب به رييس قوه قضائيه در خصوص توقف اجراي حكم اعدام موكلانش، تشكر كرد.
به گزارش "ايلنا" در قسمتي از اين نامه آمده است: لازم مي‌‏دانم سپاس و تشكر خود و خانواده‌‏هاي "پورمنصوري" و "هرداني" را به حضرت آيت‌‏الله شاهرودي رياست؛ محترم قوه قضاييه كه با تيزبيني و خلق محمدي خود، محكومين را از مرگ حتمي نجات دادند و همچنين حج‌‏السلام، مبشري؛ رياست دادگاه انقلاب، موحدي؛ معاون دادستان در دادگاه انقلاب و زنجاني؛ رياست شعبه ششم اجراي احكام و كاركنان شعبه ششم اجراي احكام دادگاه انقلاب تهران و مسوولين زندان رجايي شهر، اعلام نماييم.
در اين نامه تصريح شده است: اگر همكاري و همدلي اين مسوولين محترم نبود، اين مهم به نتيجه مطلوب نمي‌‏رسيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گرچه پرونده در مرحله اجراي حكم قرار داشت و علي‌‏رغم آن كه محكومين و كالتنامه را تنظيم و با هماهنگي مسوولين زندان آنرا امضا نمودند، ولي امكان مطالعه پرونده فراهم نشده است، ولي خوشبختانه رياست محترم قوه قضاييه با درك اين موافقت كه اين نوجوانان فرزندان انقلاب و اسلام بوده و هرگز قصد و نيت مقابله با نظام را نداشته‌‏اند، با توقف اجراي حكم موافقت نمودند و اميد مي‌‏رود با پذيرش اعاده دادرسي از طريق مقامات صالح قضايي و رسيدگي به جرم براساس قانون مجازات اخلال كنندگان را در امنيت پرواز هواپيماي مصوب 1349 عدالت در مورد مجرمين اجرا گردد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17292

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وكيل متهمان پرونده هواپيماربايي در نامه‌‏اي در خصوص توقف اجراي حكم اعدام موكلانش، تشكر كرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016