شنبه 3 بهمن 1383

ايران در هفته اي كه گذشت، عطاالله مرادي

موضوعات مهمي باعث شد در طي هفته قبل ايران در كانون و صدر محافل خبرگزاريهاي جهان قرار گرفته و نظرها را متوجه خود نموده است .
1. نخست اينكه در پي اعمال فشار در ايام بازداشت بر وبلاگ نويسان ، و ديدار آنان با هيئت قانون اساسي افشا و طرح مسائل شكنجه هاي روحي ، رواني و جسمي توسط بازجويان و آمران آنان كه واكنش رئيس جمهوري و جمعي از فعالان سياسي و مطبوعاتي را نيز در پي داشته تا چند مدتي بخشي از فضاي سياسي را به خود مشغول نموده بطوريكه ديداري بين بازداشت شدگان و بلاگ نويس و رياست قوه قضائيه صورت گرفت ولي از جزئيات اين نشت اخباري در روزنامه ها منعكس نگرديده .
اما آنچه كه طي تجربه ساليان متمادي نشان داده است اينكه هر از چند گاهي كه فعالان سياسي و مطبوعاتي كه بصورت ناموجه و غير اصول دموكراتيك و خلاف قوانين بين المللي بازداشت و مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند تا كنون هيچ گونه پيگيري انجام نمي شود و آمران و عاملان آن معرفي نمي شوند آنچه كه چشم تيزبين اذهان جامعه بشري را به خود مشغول مي كند آن است چه كساني در رأس اين اعمال غير قانوني فعاليت دارند كه از حصار امنيت آهنين برخوردار بوده و هيچ محكمه اي ياراي محاكمه آنان نيست .
براستي اينان چه كساني اند كه هر گونه عملي خلاف و غير قانوني انجام مي دهند بدون آنكه به ارگان ، مجموعه و يا حتي افكار عمومي جامعه پاسخگو باشند ؟
لازم به ياد آوري است كه عملكرد دستگاه قضائي اين بار نيز چون گذشته مورد انتقاد شديد كانونها و فعالان مدافع حقوق بشري و سازمانهاي مدافع آزادي بيان قرار گرفته و حاكميت را ناقص آشكار حقوق بشر و تمرد از ميثاقهاي بين المللي دانسته اند .
2. خبرديگري كه مربوط به سياست داخلي ايران در طي هفته گذشته بود احضار خانم شيرين عبادي ، فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوين به دادگاه انقلاب بوده است در پي ابلاغ چنين احضاريه اي براي خانم عبادي كه واكنش محافل داخلي و بين المللي را بر انگيخت ظاهراً دستگاه قضائي عقب نشسته و يه اشتباه بودن احضار ايشان اعتراف نمود . اما اينكه چرا قوه قضائيه با چه نوع اهداف و نيتهايي به اين مسير گام مي نهد جاي پرسش پيش مي آيد آيا انگيزه محاكم ايران سنجش حساسيت داخلي و بين المللي نسبت به چنين امري بوده است و يا اعلان اين مطلب به فعالان سياسي و جامعه بين الملل كه حكومت ايران علي رغم محكوميت در سازمانهاي بين المللي به نقض حقوق بشر ،در بازداشت و محاكمه مبارزان سياسي و حقوق بشري نسبت به جامعه بين المللي بي اعتنا مي باشد .

3. خبر ديگري كه طي اواخر هفته قبل در ايران و روزنامه هاي معتبر خارجي انعكاس گسترده اي يافت مربوط به يادداشت آقاي هرش و انتشار آن در مجله نيويوركر امريكا مبني بر اينكه كماندوهاي امريكايي طي يكسال به طور ناشناس وارد ايران شده و عملياتي براي شناسايي و انهدام تأسيسات نظامي وهسته اي انجام داده اند خبري كه به طور سريع در خروجي خبرگزاريهاي جهان انعكاس يافت اما در پي انتشار چنين خبري وزارت دفاع ايالات متحده اين اطلاعات را نادرست خوانده ولي درصدد تكذيب چنين امري بر نيامده در واقع دولتمردان امريكا بخشي از اطلاعات هرش را غير واقعي قلمداد نمودند ولي بطور كامل و قاطع آنرا رد نكردند در همين حين نيز جرج بوش رئيس جمهوري امريكا در زمينه كنترل هسته اي ايران ، مجدداً به طور ضمني طرح راه حل نظامي عليه تأسيسات هسته اي ايران را مطرح نموده و اذعان داشت كه تمام گزينه هاي موجود را براي حل اين موضوع در دستور كار خود دارد همچنين وزير پيشنهادي رئيس جمهوري امريكا براي تصدي وزارت امور خارجه در مجلس سناي اين كشور مجدداً ايران را به بازداشتن از فعاليتهاي هسته اي به هر طريق ممكن مورد خطاب قرار داده و تلويحاً از گزينه فارغ از ديپلماتيك سخن به ميان آورده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

موضوعي كه برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا نسبت به هر گونه توسل به زور عليه ايران واكنش نشان دادند و بر حل مناقشه هسته اي ايران از راه ديپلماتيك و گفتگو اصرار ورزيدند گزارش سيمون هرش نه تنها در خارج ايران بلكه در داخل ايران نيز بخشهايي از صفحه اول روزنامه ها را به خود اختصاص داده بطوريكه كمال خرازي وزير امور خارجه ايران طرح چنين مسائلي را جنگ رواني عليه ايران قلمداد نموده و چنين گزارشي را فاقد صحت و اصالت دانسته است مسئله اي كه صحت و سقم آن را گذشت زمان به اثبات خواهد رسانيد .
از يك طرف انتشار چنين مقاله اي با موضع گيري رئيس جمهور و وزير امور خارجه امريكا عليه ايران اين گمان را در ذهن تقويت مي كند كه ورود نيروهاي امريكايي به صورت ناشناس و مخفيانه به ايران و تهيه طرح و گزارشاتي براي حمله احتمالي عليه مواضع هسته اي تا حدودي به واقعيت نزديك باشد چرا كه ارگانهاي مسئول سياست خارجي امريكا تاكنون چنين امري را به طور واضح و صريح تكذيب نكرده و درصدد نفي آن بر نيامده اند امري كه با واكنش محافل نظامي ايران روبرو شده و نسبت به هر گونه عمليات نظامي عليه تأسيسات هسته اي هشدار داده اند البته اين تبليغات را نبايد با همزماني بازديد بازرسان سازمان انرژي اتمي از مجموعه سايت پارچين بي ارتباط دانست چرا كه اينگونه تبليغات در واقع به نوعي به طرف اروپايي مذاكره كننده با ايران هشدار مي دهد كه در صورت عدم پيگيري جدي برنامه هسته اي ايران امريكا خود رأساً اقداماتي بعمل خواهد آورد موضوعي كه در همين هفته نيز دولتمردان ايران ، امريكا را به كارشكني در روند مذاكرات هسته اي ايران با اروپا متهم نمودند ، البته سياست خارجي ايالات متحده حول محور پرونده هسته اي ، مبارزه با تروريسم ، صلح خاورميانه و بالاخره رعايت حقوق بشر در گردش مي باشد در واقع بخشي از موارد فوق نگرانيهاي اتحاديه اروپا را نيز شامل مي شود اما اينكه ايران تا چه اندازه اي نسبت به اين فشارهاي بين المللي واكنش نشان مي دهد و يا نگرانيهاي موجود جامعه بين المللي را رفع مي كند بستگي به سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي كشور دارد كه بايد از حالت انفعال خارج شده و استراتژي مشخص و غير تنش زا را پيش گيرند چرا كه اكنون در جوامع امروزي ديگر مرزهاي جغرافيايي به معناي عام خود مفهوم خود را از دست داده و نمي توان هر گونه سياستي را برمبناي ايدئولوژي خاص تبيين و تعيين نمود چرا كه اكنون همه حكومتها در مجموعه اي بنام دهكده جهاني حكمفرمايي مي كنند .


عطااله مرادي
Ataalah _ moradi @ yahoo.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17307

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ايران در هفته اي كه گذشت، عطاالله مرادي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016