چهارشنبه 14 بهمن 1383

اعتصاب غذا در رجايي شهر، شيوا نظرآهاري

اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و عدم توجه مسئولين امر به اين موضوع در طي ماههاي اخير براي چندمين بار است كه تكرار ميشود و اين بار 6 تن از زندانيان سياسي در زندان رجايي شهر كرج كه از جانب رژيم به عنوان جايگاه " اشرار" و " قاتلين" معرفي شده ، 6 روز است كه دست به اعتصاب غذا زده اند.. ذكر اين نكته قابل توجه است كه از اين عده 2 نفر در مقابل دفتر سازمان ملل بازداشت شده اند( بينا داراب زند، دكتر فرزاد حميدي) و 1 نفر به جرم مصاحبه با يك خبرنگاركانادايي و افشاي وضعيت حقوق بشر و فعالين سياسي در ايران( ارژنگ داوودي- فيلم ايران ممنوع) ، و اين بيش از پيش عدم توانايي و توجه سازمانها و مجامع مدعي دفاع از حقوق بشر را به وضعيت آزادي بيان و انديشه در ايران نشان ميدهد و يا شايد عدم اهميت فعاليني كه در رديفي به جز رديفهاي مورد حمايت آنها قرارمي گيرند.
در خبرها داشتيم كه " آمريكا" فشار بر وبلاگ نويسان و خبرنگاران و فعالين سياسي اصلاح طلب را محكوم نموده است و سازمانهاي حقوق بشري ، با اسمها و عناوين مختلف نيز به همين ترتيب. اما در اين سو حبسهاي طولاني مدت فعالين سياسي غير خودي، احضارهاي پياپي ، فشارها ، زندان و اعتصاب غذاي زندانيان سياسي غير وابسته به دولت و اصلاح طلبان به هيچ شمرده ميشود.
مسئوليني كه اعلام ميكنند تمامي زندانها متناسب با جرم زنداني رده بندي شده اند !، آيا اين افراد و ساير زندانيان سياسي زندان رجايي شهر را در رديف" اشرار" قرار داده اند؟ اگر چنين است چرا اتهامات آنان " امنيتي" است و اگر چنين نيست چرا در چنين زنداني نگهداري ميشودند؟
شايد هم سريال ديگري از" قتل" و " سر به نيست " كردن فعالين سياسي در راه است؟ كه اگر چنين نيست هدف از تبعيد مهندس طبرزدي به زندان برازجان كه محل نگهداري مجرمين ايدزي است ، يا تبعيد بينا داراب زند ، دكتر فرزاد حميدي، ارژنگ داوودي، مهرداد لهراسبي و... به رجايي شهر كه يكي از مخوف ترين زندانهاي ايران است و به شهادت كساني كه در آنجا حبس كشيده اند ، هر روز يك نفر در اين زندان در جريان دعوا و زد و خود كشته ميشود ، چيست؟
كانونهاي مدافع حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانيان :
آيا در برنامه هاي شما دفاع از اين زندانيان كه وابسته به هيچ يك از جريانهاي حكومتي نيستند، قرار نگرفته است؟ يا شايد هنوز رسيدگي به زندانيان " گوانتانامو" و يا " اسراي عراقي" مهمتر از رسيدگي به وضعيت دگر انديشان مملكت خودتان است؟ و يا شايد هم دفاع از آنان برايتان هزينه ساز باشد و شما حاضر به پرداخت چنان بهايي نيستيد!.. كه اگر چنين است پس واي بر ما كه آنچنان در آسمان مهر آباد هورا كشيديم و شادي كرديم كه تا چند روز صدايمان به زور شنيده ميشد!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

و واي بر ما كه گمان كرديم " بانوي صلحمان" در كنار گوانتانامو ، سخني هم از گوانتامو ي بزرگتر در ايران خواهد كرد... و گمان كرديم كه او در كنار تمامي اهداف ديگرش ، سخني هم از وضعيت حقوق بشردر ايران به زبان ميآورد ، از زناني ميگويد كه براي دفاع از حقوق همسرانشان در برابر دفتر سازمان ملل دستگير ميشوند و به زندان مي افتند، از مادري ميگويد كه 17 روز در آروزي بوسيدن دو فرزندش گريست .
و يا از مرداني كه تنها براي انديشيدن محكومند به اينكه بهترين سالهاي عمرشان را در زندان باشند... و واي بر من كه چه خوشحال و رها در مدحش چيزها نوشتم ..
آقاي " ابطحي" ؛ شما نيزاگر از شنيدن آنچه در زندان بر سر وبلاگ نويسان آمد ، گريستيد ، حتما بعد از شنيدن حرفهاي زنداني سياسي "غير خودي" ، خون گريه ميكنيد!

يادتان نرود اين افراد 6 روز است كه سر گرسنه بر بالين گذارده اند .. پس هنگامي كه در كنار سفره ي ناهار يا شامتان نشسته ايد ، لحظه اي هم به آنها فكر كنيد، شايد حتي براي چند ثانيه احساس كنيد كه لقمه ي غذا از گلويتان پايين نميرود و بكوشيد كه چنان هميشه " زنده كش و مرده پرست" نباشيم و حمايتتان را از آنها بيشتر كنيد.
اسامي زندانيان اعتصابي: بينا داراب زند، دكتر فرزاد حميدي، ارژنگ داوودي، مهرداد لهراسبي، حجت الله زماني، جعفر اقدامي

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17793

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتصاب غذا در رجايي شهر، شيوا نظرآهاري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016