چهارشنبه 5 اسفند 1383

بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب در مورد انتخابات هفته گذشته عراق، ايلنا

- انتخابات عراق نه پيروزي اين حزب يا آن اقليت قومي و ديني, بلكه پيروزي ملت عراق بود

- ايران, عراق و افغانستان نيست

تهران- خبرگزاري كار ايران

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي, در مورد انتخابات هفته گذشته عراق بيانيه صادر كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا, در اين بيانيه, با تصريح بر اينكه اين انتخابات چه از نظر نحوه مشاركت اقوام و اقليت‌‏هاي مذهبي و چه از نظر ساز و كار قانوني, انتخابي دمكراتيك بود و اين واقعيت مورد تاييد ناظران بين‌‏المللي و كشورهاي همسايه از جمله ايران قرار گرفت و مرجعيت شيعه در عراق با حمايت از فهرست انتخاباتي و دعوت از مردم به مشاركت, عملاً بر آزادي انتخابات مهر تاييد زد, آمده‌‏است:
اين انتخابات رخدادي است كه مي‌‏تواند در آينده عراق تاثير تعيين كننده‌‏اي بر جاي گذارد. ما برگزاري انتخابات اخير را به ملت و دولت عراق تبريك مي‌‏گوييم و اميدواريم اين اقدام پاياني بر رنج‌‏ها و محنت‌‏هاي غمبار و طولاني مردم اين كشور و آغاز مسيري باشد به سوي تحقق عراقي واحد, با ثبات, مستقل و برخوردار از آزادي, مسيري كه البته پرفراز و نشيب است و عزم و اراده و هشياري و همبستگي ملت عراق ضامن تداوم آن خواهد بود.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: درباره اين انتخابات و آثار و نتايج آن, ذكر نكاتي چند ضروري به نظر مي‌‏رسد: در انتخابات عراق, حدود 50 درصد واجدان حق راي شركت كردند. اين ميزان از مشاركت براي كشوري كه پس از سال‌‏ها اختناق, اولين انتخابات آزاد را تجربه مي‌‏كند چندان مطلوب نيست. ظاهراً مشاركت كمرنگ اقليت قابل توجه اهل سنت عراق مهمترين عامل پايين بودن سطح مشاركت بوده‌‏است. نارضايتي از تغيير توازن قدرت ميان بخش‌‏ها و اقليت‌‏هاي قومي و مذهبي و نيز اعتراض به عملكرد آمريكا در مناطق سني‌‏نشين و در واكنش به بمب‌‏گذاري‌‏ها و ترورها, مهمترين علل كاهش مشاركت اهل سنت عراق در انتخابات اخير به شمار مي‌‏رود. علت هر چه باشد و عدم مشاركت تحت هر عنواني صورت گرفته باشد, خواهران و برادران اهل سنت ما در عراق بايد بدانند قهر كردن با انتخابات آزاد و صندوق‌‏هاي راي عملاً نتيجه‌‏اي جز كاهش مشاركت آنان در تعيين سرنوشت و ضعف حضور آنان در ساختار سياست و قدرت آينده عراق نخواهد داشت.
2) براساس نتايج اعلام شده, فهرست عراق متحد كه از حمايت مرجعيت شيعه در اين كشور برخوردار بود بيشترين آرا را به خود اختصاص داد. اما اين به معناي پيروزي يك قوميت يا پيروان مذهبي خاص بر ساير اقليت‌‏هاي قومي و ديني نيست, چرا كه براساس تركيبات قانون انتخابات در عراق, هر فهرست انتخاباتي از جمله فهرست انتخاباتي مذكور داراي تركيب معيني از كانديداهاي اقوام و اقليت‌‏هاي ديني مختلف است. از اين رو موفقيت فهرست متشكل از كانديداهاي اقوام و اقليت‌‏هاي ديني مختلف تحت عنوان فهرست انتخاباتي عراق متحد نه نشانه پيروزي شيعه عراق, بلكه حاكي از سعه صدر و تسامح ديدگاهي است كه از اين فهرست انتخاباتي حمايت مي‌‏كند.
3) متاسفانه طي هفته‌‏هاي گذشته دستگاه تبليغاتي رسمي كشور به جاي تاكيد و تبليغ ديدگاه مذكور, عمدتاً بر پيروزي شيعيان در انتخابات عراق تاكيد كرد. اين خط تبليغاتي كه مي‌‏تواند آثار تحريك‌‏آميز و تفرقه افكنانه و نامطلوبي در پي داشته باشد. عملاً وجود رويكرد ملي و وحدت‌‏گرا در عراق را به نفع اهدافي كه عمدتاً جنبه تبليغاتي و مصرف داخلي دارد, كمرنگ جلوه داد. برگزاري انتخاباتي دمكراتيك در كشور همسايه كه كمتر از دو سال قبل, از بند يكي از خشن‌‏ترين ديكتاتوري‌‏ها رسته است و آثار و پيامدهاي آن, واقعيت مهمي است كه نبايد و نمي‌‏توان آن را ناديده گرفت.
4) مشاركت گسترده ملت عراق در اين انتخابات, به روشني نشان داد كه راه‌‏حل‌‏هاي خشونت‌‏آميز كه به شهادت آمار و ارقام اعلام شده, بيشترين قربانيانش عراقيان هستند؛ مورد تاييد ايشان نيست و بر خلاف پاره‌‏اي تبليغات كذب كه بر بمب‌‏گذاري‌‏ها و ترورها و اعمال قساوت‌‏آميز در عراق نام مقاومت مردمي مي‌‏گذاشت, عاملان عمده اين كشتارهاي ضد انساني نه نيروهاي مردمي, بلكه مجموعه‌‏هاي متحجر, خشونت‌‏پرست و بي‌‏رحم و متعزل از مردمند.
انتخابات اخير در عراق نه پيروزي اين حزب يا آن اقليت قومي و ديني, بلكه پيروزي ملت عراق بود كه با مشاركت خود نشان داد ثبات آرامش, وحدت و تماميت ارضي و استقلال و يكپارچگي ملي عراق دمكراتيك و مسلمان, فراتر از تعلقات قومي و مذهبي, راه آينده اوست.
از اين رو به شورايعالي امنيت ملي كشور پيشنهاد مي‌‏كنيم هم جهت با مواضع رسمي جمهوري اسلامي ايران در حمايت از ثبات و آرامش و يكپارچگي عراق, راهبرد سياسي تبليغاتي مشخصي را به بخش‌‏ها, نهادها و سازمان‌‏هاي مربوطه ابلاغ نمايد تا از تناقضات آشكار ميان مواضع رسمي نظام و موضع برخي نهادها و سازمان‌‏ها جلوگيري شود.
5) آنچه از شيريني و حلاوت انتخابات اخير عراق در كام ملت اين كشور مي‌‏كاهد برگزاري آن در شرايطي است كه عراق در اشغال بيگانه است. اين البته نارسايي و نقصي است كه همگان اميدوارند در آينده بر طرف گردد. بدون شك آگاهي و رشد سياسي ملت عراق و همكاري و همراهي همسايگان و جامعه بين‌‏الملل مي‌‏تواند اين اميد را محقق بدارند. اما تا آنجا كه به كشورهاي همسايه از جمله جمهوري اسلامي ايران مربوط مي‌‏شود, آنچه مهم است برگزاري انتخابات دمكراتيك در عراق با حضور نيروي اشغالگر است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين بيانيه در ادامه مي‌‏افزايد: آيا قرار است با تداوم بدعتي كه در انتخابات مجلس هفتم نهاده شد, افكار عمومي باور كنند كه آمريكا در فراهم آوردن شرايط برگزاري انتخابات آزاد و تحقق دمكراسي موفق‌‏تر از دولت‌‏هاي مستقل منطقه عمل مي‌‏كند؟ آيا قرار است با حاكميت برخي ديدگاه‌‏ها و نتايج نامطلوب آن در سلب آزادي‌‏ها و نقض حقوق اساسي, اين تحقير و شرمندگي بر ملت تحميل شود؟ يا برعكس قرار است با به نمايش گذاشتن تصويري موفق‌‏تر, پايدارتر و همه جانبه‌‏تر از توسعه سياسي و مردم‌‏سالاري مبتني بر اراده و برآورده ازخواست ملي, آنچنانكه شايسته ملت با فرهنگ و متمدن ايران است, افتخار پيشتازي ايران در مسير مدنيت و توسعه يافتگي را حفظ كنيم.
در اين بيانيه با بيان اينكه با توجه به آنچه كه اكنون با حضور آمريكا در منطقه و همسايگي ما مي‌‏گذرد, اصرار بر تحديد آزادي‌‏ها, به ويژه آزادي انتخابات و محروم ساختن ملت و بخش مهمي از نخبگان و فرهيختگان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن, در آينده بحران‌‏ها و چالش‌‏هاي سياسي سختي را بر امنيت و منافع ملي ما تحميل خواهد كرد, تاكيد شده است: ايران عراق نيست, نه تنها به دليل اين كه حمله نظامي به آن به سادگي حمله نظامي به عراق نيست, بلكه بالاتر از آن به اين دليل كه بنا بر سابقه مبارزات تاريخي و آگاهي و شعور ملي, انتخاب و اراده ملت ايران چيزي جز آزادي و دمكراسي نخواهد بود و براي برخورداري از آن نيازمند قيم و اراده بيگانگان نيست. معتقدان به اين حقيقت تنها كساني هستند كه مي‌‏توانند ادعا كنند ايران عراق و افغانستان نيست.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18683

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب در مورد انتخابات هفته گذشته عراق، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016