پنجشنبه 13 اسفند 1383

بيانيه جبهه ملي ايران (آلمان) به مناسبت چهاردهم اسفند سالگرد درگذشت دكتر محمد مصدق

«…به من گناهان زيادي نسبت داده اند . ولي من خود مي دانم كه يك گناه بيشتر ندارم و آن اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملي كوتاه كرده ام ، و در تمام مدت زما مداري خود از لحاظ سياست داخلي و خارجي فقط يك هدف داشته ام و آن اين بود كه ملت ايران بر مقدرات خود مسلط شود و هيچ عاملي جز اراده ملت در تعيين سرنوشت مملكت دخالت نكند . پس از پنجاه سال مطالعه و تجربه به اين نتيجه رسيدم كه جز تأمين آزادي و استقلال كامل ممكن نيست كه ملت ايران بر مشكلات و موانع بيشماري كه در راه سعادت و عظمت خود دارد غلبه كند ، و براي نيل به اين منظور تا آنجا كه توانستم كوشيدم .

راست است كه مي خواستند سرنوشت من و خانواده ام را درس عبرت ديگران كنند . ولي من مطمئنم كه نهضت ملي ايران خا موش نشدني است و هرگز فراموش نمي شود . تنها آرزويم اين است كه تمام طبقات و آحاد ملت پيرو هر مسلك و مذهب و دين ، بخصوص افراد طبقه جوان كه چشم و چراغ مملكت و مايه اميد كشورند ، عظمت و اهميت نهضت خود را بخوبي درك كنند و بهيچ صورت از تعقيب راه پرافتخاري كه رفته اند دست نكشند . »

از دفاعيات دكتر مصدق در جلسه چهارم دادگاه فرمايشي نظا مي

در چهاردهم اسفندماه 1345 ، ملت ايران يكي از ستارگان درخشان تاريخ كشور خويش را از دست داد. آزاده اي كه به حق گاندي ايران است. شخصي كه براي پيشبرد و استيفاي حقوق اساسي ملت ايران مبني بر آزادي ، استقلال و كوتاه كردن دست بيگانه از ثروت ملي مردم ايران ، همت گماشت . مصدق با تاكيد و اطمينان به پشتيباني نيروي لايزال ملت ايران ، زماني صدارت را به عهده گرفت كه بخوبي ميدانست بيگانگان و بيگانه پرستان ، چه موانع بسياري را در راهش ايجاد خواهند كرد!

اكنون با گذشت سي و هشت سال از درگذشت دكتر محمد مصدق ، نام وي بر زبان ها جاري و از ثمره وجود اقدامات وي خصوصا در راه ملي كردن صنعت نفت در كشور ، نام او به بخشي از حافظه تاريخ افتخار آميز مردم تبديل شده كه الهام بخش نسل جوان امروز كشور گرديده است! مبارزات ضد استبدادي و ضد استعماري مصدق و ياران وي كه نهايتا با كودتاي ننگين بيست و هشت مرداد 1332 بوسيله دربار و بيگانگان خاموش شد ، بيست و پنج سال بعد با انقلاب 1357 دوباره ثمر داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ارائه تز سياست منفي در مبارزه عليه استبداد و ارتجاع نام و شخصيت مصدق جهاني گرديد . جنبش ملي كردن صنعت نفت به رهبري وي نه تنها از نظر اقتصادي و سياسي دست بيگانان خصوصا بريتانيا را از منابع كشور كوتاه ساخت ، بلكه نهايتا استقلال كشور ما تامين گرديد و باعث بيداري مردم در خاورميانه نيز شد.

ارثيه اين مرد آزاده مبني بر آزادي و استقلال براي كشور با گذشت بيش از چند دهه به دوران ما رسيده است و تجربيات تلخ دو نظام مستبد به ما نشان داده است راهي را كه وي در برابر ملت ايران قرار داد ، همچنان روشن و راهگشاي نهضت ملي است. يعني راهي كه نه استبداد سلطنت و نه استبداد جمهوري اسلامي ، قادرند نام و راه وي را از مردم كشور جدا سازند. انسان ها ميميرند، نام ها جاوداني خواهند ماند.

جمعه 14 اسفند 1383
جبهه ملي ايران (آلمان)

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18939

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جبهه ملي ايران (آلمان) به مناسبت چهاردهم اسفند سالگرد درگذشت دكتر محمد مصدق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016