سه شنبه 18 اسفند 1383

علي افشاري عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت: شركت در انتخابات فرمايشي به نفع مردم و منافع ملي نيست، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت گفت‌‏: شركت در انتخابات فرمايشي به نفع مردم و منافع ملي نيست بلكه ساختار اقتدارگرايان را تقويت مي‌‏كند و از اين طريق اقتدارگرايان مقبوليت از دست رفته خود را بار ديگر به دست مي‌‏آورند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا", علي افشاري عصر روز دوشنبه در دانشگاه اميركبير با بيان اينكه در انتخابات رياست‌‏جمهوري سردرگمي وجود دارد، گفت‌‏: انتخابات در كشور جايگاه مشخصي ندارد و ديدگاه غالب در كشور اين است كه انتخابات بايد يك شكل غالب داشته باشد و عده‌‏اي فقط بياند در انتخابات شركت كنند كه اين يك نگاه ابزاري به انتخابات است و به خودي خود واجد ارزش نيست بلكه مهمترين ارزش و جايگاه انتخابات در پيشبرد فرايند دموكراسي است و شركت در انتخابات به معني ايجاد دموكراسي نيست.
وي تصريح كرد: اگر در ساختار قدرت انتخابات جنبه زينتي داشته باشد، انتخابات معني ندارد چرا كه انتخابات زماني معني پيدا مي‌‏كند كه با برگزاري آن، مردم به مطالبات خودشان برسند و انتخابات بر اساس مناسبات موجود به وجود آيد.
افشاري، انتخابات را يك كالاي وارداتي به كشور دانست و اظهار داشت‌‏: در كشور ما انتخابات يك كالاي وارداتي است و تشكيل اولين مجلس در كشور، متناسب با سطح فرهنگ مردم نبود و جامعه از فرايند تحول در خود به مجلس ملي نرسيد.
وي افزود‌‏: در دوره مشروطه مجلس تا حدودي قدرت داشت و فضاي سياسي را رقم مي زد، اين حالت تا دوره پهلوي اول ادامه داشت اما با حاكم شدن اقتدارگرايي در زمان پهلوي اول، مجلس به يك مجلس فرمايشي تبديل شد، در دوره پهلوي دوم نيز تا سال 32 مجلس دوباره قدرت گرفت و از قدرت شاه كاسته شد اما از سال 32 به بعد دوباره اقتدارگرايي به كشور برگشت و مجلس زينتي شد.
افشاري ادامه داد: بعد از انقلاب مجلس اول در يك فضاي باز تشكيل شد و مجلس تا سال 60 اقتدار داشت اما از سال 60 به بعد شاهديم كه مجلس ديگر تصميم‌‏گير نهايي نيست و اين حالت تا مجلس پنجم ادامه داشت.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت گفت: دوم خرداد افكار عمومي را به سمتي برد كه مجلس ششم يك مجلس مقتدر باشد اما مجلس ششم نيز با تمام تلاش‌‏هايي كه نمايندگان در آن مقطع انجام دادند، نتوانست كاري از پيش ببرد.
افشاري با بيان اينكه هشت سال گذشته نشان داد كه انتخابات هيچ كمكي به ما نمي‌‏كند، اظهار داشت‌‏: برخي انتخابات را به عنوان فرصتي براي عقب‌‏نشيني ساختار قدرت مي‌‏دانند ولي تجربه هشت ساله دولت خاتمي نشان داد كه اين امر هيچ كمكي به اين امر نمي‌‏كند و ساختار سياسي كشور به گونه‌‏اي طراحي شده است كه تا زماني كه بخش‌‏هاي انتصابي نخواهند، بخش‌‏هاي انتخابي توانايي اعمال نظر ندارند و به همين دليل است كه معتقدم قبل از شركت در هر انتخاباتي بايد ساختار فعلي را اصلاح كرد.
وي در خصوص كانديداي مطرح اصلاح طلبان در انتخابات رياست‌‏جمهوري اظهار داشت‌‏: اگر ما به اين نتيجه برسيم كه ساختار قدرت اجازه يك انتخابات آزاد را خواهد داد, عملكرد كانديداهاي مطرح اصلاح‌‏طلبان در چند سال گذشته نشان داده است كه آنها گزينه‌‏هاي مناسبي نيستند.
افشاري در ادامه تصريح كرد: هاشمي رفسنجاني كه به شهادت خود، يك چهره اقتدارگراست و با توجه به برخورد مجلس ششم با او زماني كه قدرت را بدست بگيرد، به دنبال انتقام از منتقدين زمان مجلس ششم خواهد رفت.
وي افزود: گزينه معين و جبهه مشاركت، هشت سال بهترين فرصت را داشتند تا بهترين كارها را انجام بدهند ولي نتوانستند و كروبي نيز جزو همين ساختار است و تفكرش متفاوت با ساختار فعلي در كشور نيست، حتي زماني كه نمايندگان مجلس در دوره ششم دست به تحصن زدند، او به مخالفت با تحصن پرداخت، با اين وجود او چگونه مي‌‏خواهد در كشور تغيير ايجاد كند.
افشاري با بيان اينكه ساختار قدرت نيازمند يك مشاركت حداكثري است، گفت‌‏: ساختار قدرت نه ماه است كه كارناوال انتخاباتي براي مشاركت حداكثري مردم راه انداخته است، به اعتراف همين آقايان هرقدر كانديدا بيشتر باشد، مشاركت حداكثري هم بيشتر مي‌‏شود به همين علت در اين نه ماه، روز به روز به تعداد كانديداها افزوده مي‌‏شود تا مردم بيشتر در انتخابات شركت كنند.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در خصوص انتقادهاي جبهه مشاركت به دفتر تحكيم وحدت اظهار داشت: عده‌‏اي فكر مي‌‏كنند كه خاتمي دوم خرداد را به وجود آورد, خاتمي و جبهه مشاركت مخلوق دوم خرداد بود و دوم خرداد توسط جنبش‌‏هاي اجتماعي و دانشجويي و تلاش آن‌‏ها بوجود آمد.
وي تصريح كرد: ديدار تحكيم وحدت طيف شيراز با حزب مشاركت نشان داد كه آنها براي رسيدن به قدرت همه كار مي‌‏كنند و حتي از گروهي كه هيچ مشروعيتي ندارد، حمايت مي‌‏كنند البته اين ديدار نشان داد كه كدام جريان در دانشگاه‌‏ها به طور واقعي مستقل است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

افشاري افزود: به نظر من احزابي مثل مشاركت بايد از ساختار قدرت كنار بكشند و دوباره به بازسازي خودشان بپردازند‌‏, تا بتوانند مشروعيت از دست رفته خود را به دست‌‏آورند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19101

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'علي افشاري عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت: شركت در انتخابات فرمايشي به نفع مردم و منافع ملي نيست، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016