پنجشنبه 20 اسفند 1383

قادري: موافق شركت در انتخابات نيستم، تاج‌زاده: انتخابات فرصتي طلايي است ... آلترناتيوتان چيست؟ ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي


حاتم قادري معتقد است:« تحولات خواه ناخواه ما را وارد فاز جديدي مي‌كند.»


به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حاتم قادري در مناظره انتخاباتي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها كه به همراه مصطفي تاج‌زاده و دكتر حاضري در دانشكده‌ي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار مي‌شد، گفت كه موافق شركت در انتخابات نيست و 20 سال است كه در هيچ انتخاباتي شركت نكرده ‌است!

وي در ادامه مفهوم انتخابات را بطور كلي زير سؤال برد و با بيان اينكه «بحرانهاي مختلف جامعه را در آستانه تحولي بنيادي قرار داده» ، انتخابات را در مقابل آنها به عنوان «نمايشي بي‌رنگ و بو» توصيف كرد.

قادري در ادامه ضمن زيرسؤال بردن مشروعيت نظام ادعا كرد:« تحولات اساسي‌ و بنيادي جامعه در حال شكل‌گيري است، لذا معتقدم نبايد كاري كنيم كه اين تحولات به مسير غلط برود. البته اين به مفهوم انفعال نيست بايد توجه كنيم تحولاتي در مناسبات تمدني در حال شكل‌گيري است، لذا نبايد آن را با منظومه‌هاي سنتي و كهنه كه جواب خود را داده‌اند، بيالاييم.»

وي درباره منظور دقيق خود از «منظومه‌هاي سنتي و كهنه» توضيح بيشتري ارائه نداد.

قادري همچنين تحولات در حال ايجاد در بنيان‌هاي جامعه را از مباحث سياسي مجزا برشمرد و گفت:« بحرانهاي جامعه به نحوي است كه به هر حال راه خود را باز مي‌كنند و ارتباطي نيز با نوع گرايش حاكمان ندارد.»

وي با تأكيد بر اينكه «نبايد همه امور سياست را در {حد} انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري تنزل دهيم!» افزود:« در جامعه‌اي مانند جامعه ما بايد سطح خواسته‌هاي خود را بالا ببريم و هزينه‌هاي آن را نيز بپذيريم.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مصطفي تاج‌زاده نيز كه در اين مناظره انتخاباتي شركت كرده بود، با يادآوري ديدگاههاي ماركسيست‌ها كه شركت در انتخابات‌هاي دموكراتيك را با توجيه اين‌كه همه از يك جنس هستند، تحريم مي‌كنند، گفت:« چرا بايد در انتخابات شركت نكنيم، لذا من تفكر عدم شركت را ادامه‌ي همان تفكر حجتيه مي‌دانم.»

وي با اعتراض به سخنان قادري، با طرح اين سوال كه كساني كه انتخابات را نمايشي مي‌ ‌دانند به چه فردي براي بهبود وضعيت جامعه نگاه مي‌كنند، افزود:« انتخابات يك فرصت طلايي است.»

تاج‌زاده كه انتخابات را يكي از ميراث‌هاي دوران مشروطه كه به‌رغم همه‌ي تلاش‌ها، قلب نشده مي‌ناميد، اظهار داشت:« چنان‌چه دوستاني مي‌گويند بايد از عرصه كنار بكشيم، چه كار ديگري مي‌خواهند انجام دهند؟ آيا تريبوني در عرصه‌ي قدرت داشتن بهتر مي‌تواند نارسايي‌ها را مطرح كند، يا فقدان اين تريبون؟»

اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با يادآوري ويژگي‌هاي مردمي انقلاب ايران، آن را در نوع خود بي‌نظير خواند و گفت:« همه اين امر مرهون فرصت‌سنجي امام(ره) است.»

وي با بيان اين‌كه سياست همه عرصه‌هاي اجتماعي را پوشش نمي‌دهد، افزود: «اما در كشور ما كه نهادهاي مدني شكل نگرفته‌اند، چنان‌چه در اين عرصه پيشرفتي رخ ندهد، نمي‌توانيم به پيشرفت در ساير عرصه‌ها اميدوار باشيم.»

تاج‌زاده در عين حال تاكيد كرد:« هيچ‌گاه در انتخابات نمايشي شركت نمي‌كنيم.»

وي در ادامه‌ سخنان خود كه بيشتر آن خطاب به قادري بود، گفت:« چرا جرياني كه قائل به قرار گرفتن ايران در مسير تحولات است، برنامه‌اي را براي مواجهه با اين تحولات ارايه نمي‌دهد.»

وي ادامه داد:« در دنياي مدرنيته، جايگزيني براي سياست نداريم. لذا چنان‌چه ما انتخاب نكنيم، ديگران انتخاب مي‌كنند. پس بايد بپذيريم كه امروز انتخابات در جهان آلترناتيوناپذير است.»

تاج‌زاده با طرح اين سوال كه آيا به قدرت تاثيرگذاري انتخابات در بهبود اوضاع اعتقاد داريم؟ افزود:« هيچ راهي جز شركت در انتخابات نيست اما انتخابات آزاد.»

به گزارش ايسنا، دكتر علي‌محمد حاضري، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها نيز طي سخناني با تقسيم‌بندي راي‌دهندگان ايراني به سه گروه، از راي‌دهندگاني كه به انتخابات نگاه تكليفي دارند به عنوان اولين گروه نام برد و گروههاي معاند را كه به هر حال در انتخابات شركت نمي‌كنند، در رديف دوم قرار داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي هم‌چنين از مجموعه‌ي اصلاح‌طلباني كه به اصل شركت در انتخابات به عنوان يك حق شهروندي نگاه مي‌كنند، به عنوان گروه سوم نام برد و گفت:« اين مجموعه به لحاظ تحولات چند سال اخير طيف‌بندي‌هايي را در خود پذيرفته است.»

حاضري هم‌چنين از وجود طيفهايي كه به عدم تمايل به شركت در انتخابات، تعيين پيش‌شرط براي اين حضور و شركت توام با اعتراض نسبت به محدوديت‌ها معتقدند، به عنوان تقسيم‌بندي فوق ياد كرد.


وي با بيان اين‌كه حضرت امام(ره) به افراد قائل به گرايش‌هاي دموكراتيك اجازه‌ي رشد مي‌داد، افزود:« ايشان با روش‌هاي دموكراتيك فرايند ارتقاي آگاهي‌هاي مردم از افراد و جريان‌هايي را كه بهتر مي‌توانند در عرصه‌ي دموكراتيك حركت كنند، ايجاد مي‌كرد.»

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19187

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قادري: موافق شركت در انتخابات نيستم، تاج‌زاده: انتخابات فرصتي طلايي است ... آلترناتيوتان چيست؟ ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016