جمعه 28 اسفند 1383

خاوران آوردگاه عاشقان، گزارشي از حضور خانواده هاي قربانيان 67 در گورستان خاوران، خاوران 83

در روز جمعه ۲۹ اسفند سال ۸۳ در آخرين جمعه سال از همان ساعت های اوليه صبح جمعيت فراوانی بر سر مزار جان باختگان اعدام های دهه ۶۰ خصوصا سال ۶۷ حضور يافتند . مزار اين جان باختگان در کنار گورستان بهاييان واقع در جاده خاوران است. اکثر اين قبور بی نام نشان هستند و به گفته خانواده ها گورهای دسته جمعی می باشند و تنها معدودی سنگ قبر دارند.

جمعيت حاضر شده در خاوران با قرار دادن شاخه های گل و عکس جان باختگان مراسم را شروع کردند. در حدود ساعت ۱۰ يکی از مادران با خواندن شعری ياد و آرمان آنان را گرامی داشت و سخنان کوتاهی هم ايراد کرد. سپس حاضران با کف زدن و درود فرستادن او را همراهی کردند و سرود "سر اومد زمستون" را خواندند بعد دختر يکی از جان باختگان شعری را دکلمه کرد که حضار را بسيار تحت تاثير قرار داد او با صدای رسا و در عين حال بغض آلود فضا را احساسی تر کرد. سپس حضار سرود "بهاران خجسته باد" رفيق کرامت دانشيان را خواندند. بعد از آن يک جوان شعری از شاعر خلق سعيد سلطان پور را خواند و جمعيت با درودهای متوالی او را همراهی کرده و ياد سعيد سلطان پور را گرامی داشتند.

يکی از مادران شعر "برخيزيم" حميد مصدق را خواند و جمعيت هم سرود "بر پاخيز از جا کن" را خواندند. بعد از آن خانم زرافشان پيام دکتر ناصر زرافشان را از داخل زندان برای جمعيت خواندند که با تشويق بی امان حضار همراه شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سپس حضار دست در دست هم سرود خوانان گرداگرد قبور گشتند و سرودهای "انترناسيونال"، "مرا ببوس" و "ارغوان رود" را خواندند.


تصوير يکي از جان باختگان سال 67 در يک گور جمعي!
اين عکس در سال 67 مخفيانه در خاوران گرفته شد.
---------------------------------------------------------------------------

به گفته يکی از حاضرين جمعيت امسال بيشتر از سال های گذشته بود و نسل جوان هم بيشتر حضور داشتند و خيل جوانان جويای آگاهی بسيار زياد بود .

اما اتفاقی که مرا بسيار تکان داد اين بود که زمانی که من با ناراحتی عکس يکی از جان باختگان را به نام مهرداد نگاه می کردم مادرش به من گفت: "پسرم ناراحت نباش فقط آگاه باش که ستم باقی نمی ماند!"

[تمامي عکس ها از آرشيو است - خبرنامه گويا]

[وبلاگ خاوران 83]

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19479

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خاوران آوردگاه عاشقان، گزارشي از حضور خانواده هاي قربانيان 67 در گورستان خاوران، خاوران 83' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016