یکشنبه 30 اسفند 1383

فراخوان جمهوريخواهان دمكرات و لائيك به تظاهرات ۱۲ فروردين

نه به جمهوري اسلامي!

نه به تبعيض‏هاي جنسي، قومي و مذهبي در ايران

نه به انكار و پايمال كردن مداوم حقوق انسان‏ها در ايران

نه به سيطرهي دين بر همه‏ي شئون زندگي اجتماعي، سياسي و فرهنگي در ايران

نه به نظام ستمگر و آزادي كش جمهوري اسلامي و همه‏نهادها ونمادهايش

نه به هر گونه نظام موروثي، ديني و مسلكي براي فرداي ايران

آري به جمهوري!

براي تامين و ترويج دمكراسي

براي برقراري جمهوري برخاسته از راي آزاد و برابر همه مردم، پاسخگو به مردم و قابل تغيير به دست مردم

براي جدايي دولت از دين

براي برخورداري تمامي شهروندان از آزادي‌هاي بنيادين سياسي و صنفي

براي تامين حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بنيادين (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار)

براي تضمين حق مردم در تعيين سرنوشت خود و مخالفت با هر گونه دخالت قدرتهاي خارجي در حق حاكميت مردم

براي ايجاد فرصتهاي برابر جنسي و قومي در همه‏ي عرصه‏هاي زندگي اجتماعي

همه‏پرسي ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ بدون دخالت مردم و نهادهاي منتخب آنان، بدون پيش شرطهاي لازم براي انجام يك همهپرسي دمكراتيك و طبق دستوري مذهبي انجام گرفت. اين روز نماد رسميت يافتن حاكميت جمهوري اسلامي و مبناي قانوني حكومت سركوب و ترور مداوم شد.

با شركت در تظاهرات ۱۲ فروردين اين روز را به روز نه به جمهوري اسلامي بدل كنيم.

بانگ بلند آزادي‌خواهان ميهنمان شويم و خواست خود را به گوش جهانيان برسانيم.

نيروهاي مترقي و آزادي خواه جهان را به ياري بخوانيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تظاهرات سراسري چهار شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۸۴ (۳۰ مارس ۲۰۰۵) در شهرهاي:

آمستردام، استكهلم، برلن، پاريس، كلن، هانوفر، وين، بركلي (شمال كاليفرنيا)

تظاهرات مركزي جمعه ۱۲ فروردين ۱۳۸۴ (۱ آپريل ۲۰۰۵) در بروكسل

جمهوريخواهان دمكرات و لائيك

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19544

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان جمهوريخواهان دمكرات و لائيك به تظاهرات ۱۲ فروردين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016