پنجشنبه 11 فروردین 1384

پيشنهاد جذاب ايران، رايس را هم به وجد آورد، بازتاب

در حالي كه اخبار منتشره مبني بر چشم‌پوشي ايران از غني‌سازي در ازاي به كار انداختن پانصد دستگاه سانتريفيوژ با سكوت مقامات ايران روبه‌رو شده است، وزير خارجه آمريكا در اظهارنظري متفاوت از گذشته از آنچه پيشنهادهاي جذاب ايران ناميده است، تمجيد كرد.
وزير امور خارجه آمريكا در گفت‌وگو با روزنامه آلمانى «دى ولت» با اشاره به پرونده هسته‌اى ايران اظهار داشت: پيشنهادهاي اخير ايران ما را در وضعيت بهترى قرار داده است.
وزير امور خارجه آمريكا در ادامه گفت: به عقيده من ما طى هفته‌هاى گذشته شاهد پيشرفت‌هاى خوبى بوده‌ايم. بهتر خواهد بود كه ايران بيش از پيش به خواست‌هاى مطرح شده، جامه عمل بپوشاند.
رايس حتى تصريح كرد كه آمريكا آرزومند است كه ايران هر چه زودتر با عمل به موارد خواسته شده فضاى جديدى را باز كند كه اين نيز رويدادهاى مهمى را در پى خواهد داشت.
وى افزود: ارائه برخى پيشنهادها از سوى ايران را مى توان گام مؤثر و مفيدى قلمداد كرد. اين پيشنهادهاي ما را در شرايط و موقعيت بهترى نسبت به گذشته قرار داده است.
«كاندوليزا رايس» در عين حال در ادامه اين گفت‌وگو‌ در خصوص گفت‌وگو‌هاى ايران و اروپا پيرامون برنامه‌هاى هسته‌اى اين كشور اظهار داشت: بسيار بهتر خواهد بود كه اين مسئله هر چه زودتر پايان يافته و راه حل مناسبى براى آن پيدا شود. بسيارى از بازرسانى كه از سايت‌هاى هسته‌اى نطنز بازديد كرده‌اند شاهد برخى پنهانكاري‌ها از سوى ايران شدند. ما اطلاعاتى در اختيار داريم كه البته بايد بگويم آنها را كافى و ايده‌آل نمى‌دانيم. رايس همچنين افزود: بسيار ضرورى خواهد بود كه ايران هر چه زودتر مهار شود. «كاندوليزا رايس» وزير خارجه آمريكا در گفتار ديگرى با روزنامه ژاپنى يوميورى نيز تأكيد كرد كه آمريكا از گفت‌وگوهاى سه كشور اروپايى انگليس فرانسه و آلمان با ايران پشتيبانى مى‌كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رايس در اين مصاحبه درباره مخالفت آمريكا با غنى‌سازى اورانيوم از سوى ايران گفت: اگر بيش از اين فعاليت در زمينه غنى‌سازى اورانيوم و بازيافت زباله‌هاى اتمى در جهان انجام نشود، خطرگسترش سلاح هاى اتمى هم كاهش مى‌يابد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19965

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيشنهاد جذاب ايران، رايس را هم به وجد آورد، بازتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016