شنبه 13 فروردین 1384

موضع رسمى دولت كانادا در ارتباط با سخنان دكتر اعظم پيرامون پرونده زهرا كاظمى، دويچه وله

دكتر شهرام اعظم در كنفرانس مطبوعاتى‌اى كه در تورنتو برگزار شد، جزييات شكنجه زهرا كاظمى و علت اصلى مرگ اين خبرنگار را فاش كرد. وزير امور خارجه كانادا نيز در ارتباط با سخنان دكتر اعظم خواستار رسيدگى و شفافيت كامل پرونده قتل وى شد.

شهرام اعظم بنا به گفته خود نخستين پزشكى است كه پيكر شكنجه ديده زهرا كاظمى را چهار روز پس از دستگيرى‌اش معاينه كرده است. وى كه به كشور كانادا پناهنده شده است، در يك كنفرانس مطبوعاتى از شيوه خشن قوه قضاييه ايران در ارتباط با پرونده زهرا كاظمى سخن گفته است. در همين رابطه، وزير امور خارجه كانادا، Pierre Pettigrew نهيز در كنفرانس مطبوعاتى ديروز در تورنتو گفت:

"آنچه ما از سخنان آقاى دكتر اعظم دريافتيم، عينا همان چيزى است كه ما بسى پيش از آن نيز به آن واقف بوديم و آن اينكه قوه قضاييه ايران در همه عرصه‌هاى مربوط به اين پرونده ناكارآمد عمل كرده است."

دكتر اعظم در اين كنفرانس مطبوعاتى گزارش كامل و دقيقى از وضعيت زهرا كاظمى عرضه كرد. وزير امور خارجه كانادا در اين كنفرانس مطبوعاتى گزارش دكتر اعظم را گزارش تكاندهنده‌اى دانست حكايتگر آن خشونتى كه منجر به قتل اين خبرنگار شده است.

طبق گزارش دكتر اعظم شامگاهان بيست و هفتم ژوئن سال ۲۰۰۳ پيكر بيهوش زهرا كاظمى را به بيمارستان ارتش منتقل ميكنند. در آن هنگام دكتر شهرام اعظم در همان بيمارستان در بخش اورژانس كشيك داشته است. وى در كنفرانس مطبوعاتى ياد شده اعلام كرد كه همه نشانه‌ها حكايت از آن داشتند كه زهرا كاظمى بگونه‌اى سازمان يافته شكنجه شده و علت مرگ وى بهيچوجه زخم و يا جراحتى نبوده كه منجر به مرگ وى شده باشد. وى متذكر شد كه زخمها و جراحات موجود بر پيكر زهرا كاظمى حكايت از آن داشتند كه وى در چندين نوبت مختلف مورد شكنجه و آزار قرار گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير امور خارجه كانادا با تاييد گزارش دكتر اعظم در كنفرانس مطبوعاتى تورنتو عنوان نمود كه مسوولان آن كشور تمام تلاش خود براى روشن شدن كامل جزييات پرونده قتل زهرا كاظمى بكار خواهند بست. شهرام اعظم ماه اوت گذشته به بهانه انجام معالجات پزشكى به فنلاند رفت و پس از رفتن به سوئد تقاضاى پناهندگى در كانادا نمود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20035

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'موضع رسمى دولت كانادا در ارتباط با سخنان دكتر اعظم پيرامون پرونده زهرا كاظمى، دويچه وله' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016