شنبه 13 فروردین 1384

حسين انصاري‌‏راد: تحقق همبستگي ملي بدون دريافت سهم واقعي همه مردم و گروه‌‏ها از قدرت امكان‌‏پذير نيست، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك نماينده مجلس ششم گفت: بهترين فرصت در شرايط فعلي براي رفع فاصله بين مردم و حاكميت و تبديل ياس عمومي به اميد و اعتماد، برگزاري انتخابات آزاد است.
حسين انصاري‌‏راد در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با بيان اين مطلب كه همبستگي ملي و وحدت جامعه، نيازمند اشتراك عموم مردم در قدرت و اداره كشور، نظارت مردم بر مديريت، پاسخ‌‏گويي حاكميت و شفافيت سياست‌‏هاي اعمال شده از سوي مديريت كشور است، گفت: تحقق همبستگي ملي بدون دريافت سهم واقعي همه مردم و گروه‌‏ها از قدرت امكان‌‏پذير نيست.
وي تصريح كرد: در شرايط كنوني شرط دستيابي به وحدت ملي و رفع ملالت مردم از مديريت، برگزاري انتخابات آزاد و شركت صميمانه همه فعالان سياسي و تمام ملت با همه اختلافات فكري و عقيدتي در آن است، به گونه‌‏اي كه مردم احساس كنند، ضمن اينكه امكان انتخاب آزادانه را دارند، انتخاب شوندگان نيز مي‌‏توانند به عنوان نمايندگان مردم، نقش خود را ايفا كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انصاري‌‏راد تاكيد كرد: در نظام اسلامي تمام رده‌‏هاي حاكميت، مشروعيت خود را از رأي مردم مي‌‏گيرند و اصل 56 قانون اساسي به صراحت مردم را حاكم بر سرنوشت خود مي‌‏داند و به هيچ كس حق محدود كردن اين آزادي را نمي‌‏دهد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20036

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حسين انصاري‌‏راد: تحقق همبستگي ملي بدون دريافت سهم واقعي همه مردم و گروه‌‏ها از قدرت امكان‌‏پذير نيست، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016