یکشنبه 14 فروردین 1384

بازتاب درگذشت پاپ در سراسر جهان، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۱/۱۴‬
درگذشت پاپ ژان پل دوم، دويست و شصت وسومين رهبر كليساي كاتوليك كه شنبه شب به وقت واتيكان اعلام شد، بازتاب گسترده‌اي در سراسر جهان داشت .

به گزارش خبرگزاري ها، مردم لهستان با شنيدن خبر درگذشت پاپ ژان پل دوم كه تنها رهبر كليساي كاتوليك در طول تاريخ محسوب مي‌شود كه غير ايتاليايي و از اهالي لهستان مي‌باشد، دچار غم و اندوه شده و بسياري به سوي شهرك "وادوويچ" در جنوب لهستان به راه افتادند .

براساس اين گزارش، "آزگليو سيامپي" رئيس جمهوري ايتاليا گفت: درگذشت پاپ مردم اين كشور را دچار غم و اندوه عميق كرده است .

وي همچنين از پاپ ژان پل دوم به عنوان مردي آزاديخواه و عدالت پيشه ياد كرد كه فقدانش تمامي دوستداران صلح و آزادي را عزادار ساخته است.

"برلوسكوني" نخست وزير ايتاليا نيز با ابراز تاسف عميق از درگذشت پاپ از روز يكشنبه به مدت سه روز در ايتاليا عزاي عمومي اعلام كرد .

توني بلر نخست وزير انگليس نيز از پاپ به عنوان مردي روحاني كه نزد تمامي مردم جهان اعم از كاتوليك و پيروان ساير اديان و مذاهب از احترام ويژه برخوردار بود، ياد كرد .

نخست وزير انگليس همچنين پاپ را مردي با ايمان كه از شان و مرتبتي خاص برخوردار بود، دانست و گفت: پاپ ژان پل دوم در دوران تركتازي رژيم آلمان نازي در برابر اشغالگران به مبارزه برخاست و در دوران اخير نيز به چالش با رژيم كمونيست حاكم بر لهستان دست زد .

نخست وزير انگليس پاپ را يك رهبر روحاني طرفدار عدالت اجتماعي و فردي مبارز و ثابت قدم در برابر ستمگران توصيف كرد و گفت: پاپ در طول حيات خود با تمامي غاصبان و سركوبگران دست و پنجه نرم كرد و به همين دليل زندگي سخت و دشواري داشت .

طائب عبدالرحيم دبيركل تشكيلات خود گردان فلسطين نيز با ستايش از پاپ وي را يك رهبر روحاني طرفدار قربانيان بي‌عدالتي و متحملان رنج و مصائب توصيف كرد .

گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان نيز از فقدان پاپ ابراز تاسف كرد و گفت، پاپ ژان پل دوم نقش اصلي در تثبيت صلح و ثبات در اروپا داشت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"كارول جوزف ووتيلا" پاپ ژان پل دوم در ‪ ۱۸‬ماه مه ‪ ۲۸ ) ۱۹۲۰‬ارديبهشت ‪ ( ۱۲۹۹‬در شهرك "وادوويچ" در جنوب لهستان در يك خانواده روستايي و مومن به كليساي كاتوليك چشم به جهان گشود و در سال ‪ ۱۹۷۸‬با راي اكثريت شوراي كاردينال‌هاي واتيكان به عنوان دويست و شصت و سومين رهبر كليساي كاتوليك برگزيده شد . وي نخستين رهبر كليساي كاتوليك محسوب مي‌شود كه مليت ايتاليايي نداشت .

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20061

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازتاب درگذشت پاپ در سراسر جهان، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016