پنجشنبه 18 فروردین 1384

دعوت شورای رادیو صدای کارگران براي برگزاري مشترک اول ماه مه

دعوت نامه
رفقا و یاران عزیز !
فعالین مستقل کارگری ، تشکلها ، نمایندگان احزاب و سازمان های سوسیالیستی!
با گرمترین پیامها
اول ماه مه در راه ا ست . همه ساله بر پایی گرامیداشت این روز از جانب یکایک ما ، به اشکال گوناگونی در سطح شهر ها ، کشور های مختلف بر گزار می گردد!
در داخل کشور نیز علیرغم فشارها و سرکوب طی سالهای ا خیر فعالین کارگری : ( ایران خودرو، سقز ، پتروشیمی و....) درنقاط گوناگون کشور با برپایی سیمنارها ، تجمعات اعتراضی و مطالباتی ، تعرضات خیابانی ، موجودیت خود را قدرتمند تراز گذشته برتمامیت نظام قبولاندند!
ما دعوت کنندگان بر آنیم که می توان اول ماه مه امسال ( 2005 ) در خارج از کشور را به فرصت مناسبی جهت همکاری گسترده ترین گرایشات چپ کارگری تبدیل کرد. ازاینرو پیشنهاد میکنیم با سازماندهی یک (یا دو) سیمنار مشترک حول مبرم ترین مباحث جنبش کارگری و سوسیالیستی کشور و یک اعتراض وسیع خیابانی در یک شهر اروپایی درهمبستگی با کارگران ایران و سازماندهی حرکات مشابه دردیگر کشورها مبارزات کارگران ایران را در سطح بین المللی مطرح نماییم-
در این رابطه ما طرح های از قبل تعیین شده ای را در نامه دعوت مان منظور نمی کنیم . منطقی می دانیم چون همه شما نظرات پیشنهادی خود را در نشست عمومی با شما در میان گذاشته و حول آن بحث خواهیم کرد .
دستور بحث نشست : با توجه به اوضاع ایران و منطقه ، چگونه می توان اول ماه مه امسال را با تاکید بر اشتراکات و قبول اختلافاتمان به جنبش همبستگی بین المللی با مبارزات کارگری پیوند زنیم ؟ در این رابطه چه می توان کرد ؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فرصت تنگ است و کار بسیار، امید مان بر آنست که به این دعوت پاسخ مثبت داده شود، خود و نمایندکان تان را به ما معرفی کنید تا سازماندهی دعوت از آنها ، جهت شرکت در نشست پالتاکی فراهم آید !!
در صورت تمایل به شرکت در این جلسه ID نماینده خود را به ما اطلاع دهید
زمان :
مکان : پالتاک
رونوشت : مجله نگاه – پیکار اندیشه – خانه کارگرآزاد – نشریه بارو – اتحاد چپ کارگری – اتحادانقلابی نیروهای کمونیست و چپ ،اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن – فعالین بنیاد کار – فعالین ا نجمن کارگری جمال چراغ ویسی -- همبستگی سوسیا لیستی با کارگران ایران – پاریس – فعالین کارگری کانادا – ورادیو صدای کارگران ..........
دعوت کننده گان: شورای رادیو صدای کارگران

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20242

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دعوت شورای رادیو صدای کارگران براي برگزاري مشترک اول ماه مه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016