شنبه 20 فروردین 1384

مجيد حاجي بابايي: به نظر مي‌‏رسد كه نه تنها معين بلكه هيچ كدام از كانديداهاي تحول‌‏طلب رد صلاحيت نخواهند شد، ايلنا

جنبش دانشجويي از تحريم توخالي و حركت‌‏هاي منفعلانه حمايت نمي‌‏كند

تهران- خبرگزاري كار ايران

مسوول مركز مطالعات استراتژيك دفتر تحكيم وحدت گفت‌‏: تجربه انتخابات دوم شوراهاي شهر و روستا و مجلس هفتم نشان داد، صرف رأي ندادن و نشستن در خانه‌‏هاي گرم در فصل زمستان مشكلي را حل نمي‌‏كند بلكه اين موضوع خواست قلبي اقتدارگرايان است تا مردم با شعار تحريم توخالي و بدون هيچ عمل اعتراضي، در خانه‌‏هاي خود بنشينند و اقتدارگرايان پيروز ميدان بي‌‏رقيب باشند.

مجيد حاجي بابايي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه جنبش دانشجويي از تحريم توخالي و حركت‌‏هاي منفعلانه حمايت نمي‌‏كند، گفت: جنبش دانشجويي به تمام جريانات توصيه مي‌‏كند تا كانديداي خود را معرفي كنند و با ايجاد فشار, صحنه انتخابات را به وزن‌‏كشي واقعي نيروهاي سياسي و اجتماعي ايران تبديل كند.
وي تصريح كرد: به نظر مي‌‏رسد، جنبش دانشجويي ايران در فرصت باقي‌‏مانده، آرام آرام بايد به سوي مبارزه براي انتخابات آزاد سوق پيدا كند و از اصل كثرت‌‏گرايي و انتخابات دموكراتيك حمايت نمايد و فضاي سرد و يأس‌‏آلود كنوني جاي خود را به شور و نشاط مبارزه سياسي بدهد.
حاجي بابايي با بيان اينكه جنبش دانشجويي بايد نقش تاريخي خود در گسترش فرهنگ دموكراسي در ايران را ايفا كند، تصريح كرد‌‏: اين جنبش با توجه به امكاني كه براي برقراري ارتباط با دانشجويان و جامعه دارد، مي‌‏تواند پيام آن دسته از كانديداها كه امكان تبليغي گسترده‌‏اي به دليل محدوديت‌‏هاي اعمال شده ندارد‌‏, به بطن جامعه و دانشگاه ببرد.
وي، دعوت از كانديداهايي كه برنامه‌‏هاي مدون و روشن براي تغيير و اصلاح ساختار سياسي دارند، اولويت اول در مبارزه سياسي با جريان‌‏هاي اقتدارگرا دانست و اظهار داشت: جنبش دانشجويي نبايد با كناره‌‏گيري از عرصه سياست، ساده‌‏ترين و كوتاه‌‏ترين راه را انتخاب كند بلكه بايد به صورت جدي از هر اقدام و گام عملي‌‏اي كه به تقويت روند دموكراسي‌‏خواهي منجر شود، حمايت كند.
حاج‌‏بابايي گفت: در حال حاضر آن دسته از نيروهاي اپوزسيون كه در چند سال اخير مدافع تحريم انتخابات بودند به اين نتيجه رسيده‌‏اند كه مي بايست اعتراضات خود را از طريق شركت در فرايند انتخابات، عملي كنند.
مسوول مركز مطالعات استراتژيك دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه نظر اپوزسيون دقيقاً همان چيزي است كه ما در انتخابات مجلس هفتم هم فرياد مي‌‏زديم، گفت‌‏: لازمه هر برخوردي با فرايند غيردموكراتيك انتخابات، شركت در آن فرايند و بستر‏سازي براي آشكار كردن تضادها و تناقض‌‏هاي درون ساختار است و ادامه اين روند در ميان مدت مي‌‏تواند به پيروزي نيروهاي متحول‌‏خواه و دمكراتيك ايران منجر شود.
وي، در خصوص فعاليت معين و جريانات حامي او اظهار داشت‌‏: فعاليت آنها وابسته به دو فاكتور داخلي بسيار مهم است، اول ميزان عقلانيت جناح محافظه‌‏كار و تصميم‌‏سازان و تصميم‌‏گيران اصلي آنها و دوم عملكرد حاميات معين است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسوول مركز مطالعات و استراتژيك دفتر تحكيم وحدت، مهمترين ويژگي فعاليت انتخاباتي معين را برنامه‌‏ريزي و كار جمعي و تيمي دانست و اظهار داشت‌‏: اين جريان بايد به طور شفاف و صريح نظرات خود را درباره بخش‌‏هاي غيردموكراتيك ساختار سياسي كشور بيان كند و برنامه عملياتي و قاطع خود براي بعد از ردصلاحيت احتمالي را تشريح كند.
وي افزود: با توجه به ساير فاكتورهاي ملي و بين‌‏المللي به نظر مي‌‏رسد كه نه تنها معين بلكه هيچ كدام از كانديداهاي تحول‌‏طلب رد صلاحيت نخواهند شد.
حاج‌‏بابايي در پايان با بيان اينكه ستاد انتخاباتي معين نبايد فقط حضور يا عدم حضور خود را در انتخابات مبناي آزادي انتخابات قرار دهد، اظهار داشت‌‏: ستاد انتخاباتي معين بايد با ساير كانديداهاي تحول‌‏طلب كه وارد انتخابات شده‌‏اند يا خواهند شد، رايزني و مشورت مدام داشته باشند و با اخذ تصميمي مشترك راه را ادامه دهند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20310

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مجيد حاجي بابايي: به نظر مي‌‏رسد كه نه تنها معين بلكه هيچ كدام از كانديداهاي تحول‌‏طلب رد صلاحيت نخواهند شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016