سه شنبه 23 فروردین 1384

بوش و شارون درباره جمهوري اسلامي ايران گفت و گو كردند، ايرنا

رييس جمهوري آمريكا و رييس رژيم اشغالگر قدس روز دوشنبه در مذاكرات دو جابنه خود در تگزاس، درباره برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به صورت مشروح گفت و گو كردند.

"اسكات مك كليللان"، سخنگوي رياست جمهوري در توضيح برنامه مذاكرات جرج بوش و آريل شارون در مزرعه شخصي بوش در تگزاس به خبرنگاران گفت كه آنها به مدت قابل توجهي درباره ايران صحبت كردند.

وي گفت: "بوش درباره تلاش‌هاي ديپلماتيك با سه كشور اروپايي در خصوص ايران صحبت كرد."
مك كليلان افزود كه بوش و شارون "درباره نگراني مشترك خود نسبت به برنامه هسته‌اي ايران صحبت كردند."
از سخنگوي رياست جمهوري سئوال شد، "آيا شارون درباره حمله پيش دستانه عليه مراكز هسته‌اي ايران با بوش صحبت كرد؟
مك كليلان گفت: "صحبت آنها بر تلاش‌هاي ديپلماتيك سه كشور اروپايي با ايران متمركز بود، از آن موضوع كه مورد سووال است واقعا صحبتي به ميان نيامد."
وي با اعلام اينكه درباره احتمال خودداري ايران از انجام وظايف بين‌المللي خود گفت و گوي مختصري صورت گرفت، افزود: "مشخص است كه در آن صورت بايد گام‌هاي بعدي برداشته شود. توجه گام بعدي به سمت شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گفته وي، بوش و شارون علاوه بر ايران درباره سوريه، "كمك به برقراري مردم سالاري در لبنان"، "روند جاري مردم سالاري در منطقه خاورميانه و عراق" نيز با يكديگر گفت و گو كردند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20934

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بوش و شارون درباره جمهوري اسلامي ايران گفت و گو كردند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016