سه شنبه 23 فروردین 1384

گفتگوي اختصاصي خسرو شميراني با حجت الاسلام حسین انصاری راد درباره پرونده زهرا کاظمي و اظهارات شهرام اعظم

حسین انصاری راد
اگر اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشیم و رسیدگی جامع و کامل درباره پرونده انجام نگیرد، طبعا بار آن به دوش نظام قرار خواهد گرفت. کسانی که از موضع دلسوزی برای نظام به ما اعتراض می کردند باید اجازه می دادند که این پرونده به صورت جامع و کامل و قانع کننده رسیدگی بشود و متخلفین آن مشخص شوند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تحقیق و تفحص ما جامع و کامل نبود!

شهرام اعظم پزشک نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بعنوان شاهد عینی پیکر شکنجه شده زهرا کاظمی به ارائه جزئیات مشاهدات خویش پرداخته است. او که ادعا می کند بعنوان پزشک اورژانس بیمارستان بقیةالله اولین فردی بوده است که زهرا کاظمی را مورد معاینه قرار داده است، مسئولین ایران را به موضعی بیش از پیش تدافعی واداشته است. پس از تکذیب گفته ها و بعضا حتی هویت شهرام اعظم توسط مسئولین، بحث های بسیاری در اطراف درستی یا عدم درستی این گفته ها برخاسته است، به نظر می آید در این بحث ها انبوه درختان مانع از دیدن جنگل شده اند و دو نکته اساسی از بحث ها دور مانده است.
(1 زهرا کاظمی در حین انجام حرفه خود دستگیر و طبق گزارش های رسمی ایران در حین اسارت کشته شده است و کشف حقیقت چگونگی کشته شدن وی که وظیفه ارگان های جمهوری اسلامی ایران بوده است تاکنون عملی نشده است.

(2 زهرا کاظمی در حال تهیه گزارشی از خانواده های دانشجویانی بود که هزاران تن از آنان در زندانی به سر می برند که بعدتر به قتلگاه زهرا کاظمی تبدیل شد.
بسیاری از آن دانشجویان امروز نیز در همان زندان و یا مکانهای دیگر در بند به سر می برند.
به نظر می آید امروز حکومت، اپوزیسیون و جامعه در مقابل سوال مشترکی قرار گرفته اند:
آیا خون زهرا کاظمی دامان جمهوری اسلامی را رها خواهد کرد؟

آقای حسین انصاری راد که در مجلس ششم به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود در جستجوی حقیقت مرگ زهرا کاظمی پی گیری شایانی از خود نشان داد در گفتگوئی با ما شرکت کرد.

از ایشان سپاسگزاریم.

-آیا شهرام اعظم را میشناسید و یا طی تحقیقات خود با نام او برخورد داشتید؟

در گزارش هائی که برای ما از وزارت بهداشت و درمان و یا بقیه مراکزی که اطلاعاتی در این زمنیه در اختیار داشتند، آمد و همچنین در جلساتی که با آنها در این رابطه وجود داشته ما اسمی از ایشان ندیدیم. البته تحقیقات ما هم جامع و کامل و شامل نبود یعنی این طور نبود که من الآن بتوانم بگویم که ما در تحقیقات خود از تمام منابعی که می شد کسب اطلاع کرد، کسب اطلاعات کرده باشیم.
ما جلساتی با وزیر بهداشت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عده ای از مسئولین وزارت اطلاعات، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و برخی از مسئولین وزارت ارشاد به ویژه معاون مطبوعات خارجی این وزارتخانه داشتیم. نتیجه کار گزارشی بود که تمام اطلاعات وارده به استثنای جزئی که محرمانه تشخیص داده شده بود، در آن ارائه شد. این گزارش که یک بررسی حقوقی را نیز در بر می گرفت از تریبون مجلس ششم قرائت شد. نام این آقای دکتر در میان مجموعه اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفت وجود نداشت.

- آیا کمیسیون اصل نود هیچ گاه به طور مستقیم از پزشکانی که خود زهرا کاظمی را معاینه کرده بودند بعنوان شاهد دعوت کرد؟

بله! آقای دکتر صدر رئیس نظام پزشکی وقت تا آنجا که من به خاطر دارم معاینه دقیقی انجام داده بود و ما در گزارش خود، اطلاعات ارائه شده توسط وی را درج کردیم.

- آقای اعظم ادعا می کنند که اولین پزشکی هستند که جسم زهرا کاظمی را پس از ورود به بیمارستان مورد معاینه قرار دادند، آیا برای کمیسیون مهم نبود که با چنین فردی گفتگو کرده و شهادت وی را جویا شود؟

همانطور که عرض کردم بجا بود که از مجموعه پرستارها و حتی پرسنل بیمارستان نیز گزارشی می داشتیم و کسب اطلاع می کردیم اما این کار انجام نشد. البته پزشکانی که معاینه کرده بودند و البته وزیر بهداشت و درمان، آقای پزشکیان در یک گزارش مشروحی درباره پزشکان و معاینات انجام شده توسط آن ها ارائه دادند، اینکه آیا در آن گزارش همه چیز گفته شده بود یا خیر، من نمی توانم تأئید یا رد کنم.

- شما در حین تحقیقات کمیسیون گزارشات متعددی را دریافت کردید! آیا یافته های شما با گفته های آقای شهرام اعظم مطابقت می کند؟

در گزارش ارائه شده توسط کمیسیون اصل نود یک نقل وجود دارد که در آن از شکستگی انگشت و دماغ ایشان مطالبی آمده است. اما درباره درجه درستی آن من نمی توانم اظهار نظر قاطعانه ای رائه دهم.

- آقای اعظم در یکی از مصاحبه های خود ادعا کرده است که او خود یک نسخه کپی از گزارشی را که تهیه کرده بود برای شما نیز فرستاده بود، آیا شما آن را دریافت کردید؟

حقیقت امر این است و من این را قاطعانه می گویم که گرچه ما از همه پرسنل، پرستاران و پزشکان تحقیق به عمل نیاوردیم اما تمام گزارشات دریافتی را بررسی کردیم. به عنوان مسئول این امر می گویم که در آن لحظه من خود به تحقیقات از پرسنل نیازی نمی دیدم و گزارشات ارائه شده توسط آقای پزشکیان و شهادت آقای صدر برای ما کافی به نظر می رسید. من با اطمینان عرض می کنم که چنین گزارشی به من نرسید. اگر رسیده بود ممکن نبود که به آن توجه نشود و ملحوظ نگردد.

- بین گزارشات ارائه شده توسط کمیسیون اصل نود و هیأت ویژه ریاست جمهوری از یک سوی و بیانات آقای اعظم از سوی دیگر تفاوتي وجود دارد و آن موضوع تجاوز جنسی به خانم زهرا کاظمی است در این رابطه نظر شما چیست؟

در گزارشاتی که ما دریافت کردیم چنین چیزی وجود نداشت.

- آیا این بدان مفهوم است که ادعای آقای اعظم نادرست است؟

گزارش ما در حدود اطلاعاتی بود که مسئولین وقت در اختیار ما گذاشتند.

- آیا با توجه به روند پیشرفت این ماجرا فکر نمی کنید بهتر آن بود که مسئولین جمهوری اسلامی از ابتدا به طور ریشه ای به کشف حقیقت تلاش می کردند؟

از همان ابتدا نظر من این بود و این نظر را در برابر همکارانی که به روند تحقیقات پرونده معتض بودند ارائه کردم. گفتم که اگر اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشیم و رسیدگی جامع و کامل درباره پرونده انجام نگیرد، به صورتی که بتواند همه کسانی را که مربوط به این پرونده هستند را قانع بکند طبعا بار آن به دوش نظام جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. کسانی که از موضع دلسوزی برای نظام به ما اعتراض می کردند باید اجازه می دادند که این پرونده به صورت جامع و کامل و قانع کننده رسیدگی بشود و متخلفین آن مشخص شوند.
اگر امکان رسیدکی جامع به این پرونده به وجود نیاید و متخلفین مشخص نشوند، طبیعتا تاوان آن را باید جمهوری اسلامی پس دهد.

- امروز موضع رسمی دولت و قوه قضائیه عملا تخطئه کردن آقای دکتر اعظم و گفته های ایشان است. آیا به نظر شما دست کم امروز دولت و قوه قضائیه نمی بایست تصمیم به پیگیری دقیق و روشن این پرونده بگیرد؟

بالاخره تکمیل نقص پرونده در هر لحظه ای که بر قوه قضائیه مشخص شود که این پرونده نقصی داشته و تحقیق کامل نبوده و حقیقت در آن دارای ابهام است، این قوه به رفع ابهام وظیفه خواهد داشت.

- آقای پییرپتی گرو وزیر خارجه کانادا روز گذشته (6 آپریل) در یک گفتگوی تلفنی رسما از وزیر خارجه ایران درخواست کرد تا ایران به تشکیل یک کمیسیون سه جانبه با شرکت ایران، کانادا و یک متخصص بی طرف سوم تن دردهد. نظر شما در این ارتباط چیست؟

در همان ایام تحقیقات موضع وزارت خارجه ایران این بود که مرحوم زهرا کاظمی یک ایرانی است و هر اتفاقی برای وی افتاده است مربوط به ایران بوده و دخالت دولت کانادا در این رابطه دخالت در امور داخلی ایران محسوب می شود. مسؤلان پارلمانی وزارت خارجه در مجلس اساسا دخالت دولت کانادا را موجه نمی شمردند.

- برخی متخصصین حقوق بین الملل متعقد هستند که تابعیت بین المللی زهرا کاظمی تابعیت "غالب" محسوب می شود زیرا او قسمت اعظم عمر خود را در خارج از ایران به سر برده و مرکز ثقل کار، زندگی و خانواده وی کانادا بوده است. شما در این رابطه چه می گوئید؟

اگر در این رابطه کنوانسیونی موجود باشد و جمهوری اسلامی آن را پذیرفته باشد و یا به شکل دیگری وارد چنین تعهدی شده باشد موظف خواهد بود که مقررات بین المللی را رعایت کند.

-آقای انصاری راد از شما سپاسگزاریم.


---------------------------------------------------------
* گفت وگوی حاضر متن کامل مصاحبه ای است که بخشهایی از آن در THE GLOB AND MAIL چاپ کانادا در تاریخ 7 آپریل منتشر شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20944

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوي اختصاصي خسرو شميراني با حجت الاسلام حسین انصاری راد درباره پرونده زهرا کاظمي و اظهارات شهرام اعظم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016