چهارشنبه 24 فروردین 1384

یاد سهیلا طبابتی طبری گرامی باد، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

با اندوه فراوان باخبر شدیم که دکتر سهیلا طبابتی طبری ، آزاد ه زن انسان دوست درگذشت. او در عنفوان جوانی برای بهروزی مردم به مبارزه روی آورد وتا واپسین لحظه حیات با عشق به مردم زیست. سهیلا در پی یورش جمهوری اسلامی به نیروهای سیاسی مجبور شد کشورمان ایران را به همراه خانواده اش ترک کند ودر آلمان به صورت پناهنده اقامت گزیند. در یورش جمهوری اسلامی به خانواده سهیلا، برادراو ویکی از کادرهای برجسته سازمان ما، محمد طبابتی دستگیر وبه قتل رسید. فاجعه ای که سهیلا هرگز نتوانست از ضربه روحی ناشی از آن رهائی یابد.
سهیلا با نظم وسخت کوش بود. او با داشتن همسر وفرزند، درآلمان تحصیلات پزشکی خود را پی گرفت وموفق شد تخصص پزشکی را به پایان رساند.
به رغم هشدارهای بهنگامش، پزشکان درمانگر او خیلی دیرتوانستند بیماری اش را تشخیص دهند. سهیلا هفت سال با بیماری سرطان جنگید وسر انجام دراین نوبهار چشم بر زندگی فروبست.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران درگذشت این انسان آزاده را به خانواده محترم طبابتی، به فرزندانش نیمای عزیز ومازیارگرامی و به همسر ویاروفادارش رفیق ضرغام محمودی صمیمانه تسلیت گفته وخود را دراین اندوه سوگوار می داند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
12/04/2005

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20975

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'یاد سهیلا طبابتی طبری گرامی باد، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016