چهارشنبه 24 فروردین 1384

آئين نامه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز تصويب شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

آيين‌‏نامه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز به امضاي اعضاي اين كميسيون رسيد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز كه رياست آن را شيرين عبادي برعهده دارد، در چهار كميته حقوق اقليت‌‏هاي مذهبي، حقوق زنان و كودكان، پژوهش و حق دفاع مشغول به فعاليت است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20981

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آئين نامه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز تصويب شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016