چهارشنبه 24 فروردین 1384

شاهرخ مسکوب در گذشت، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

شاهرخ مسکوب پژوهشگر، شاهنامه شناس ونویسنده بزرگ ایران امروزساعت سه و سی دقیقه بامداد در بیمارستان کوشن شهر پاریس پس از سه ماه جدال حاد با سرطان خون در سن 81 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
شاهرخ مسکوب درسال 1303 در شهر بابل چشم به جهان گشود. دوران تحصیل خود را در شهر های تهران واصفهان سپری کرد. درسال 1328 دررشته حقوق از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.
مسکوب فعالیت سیاسی خود را با حزب توده آغاز ویکی ازکادرهای موثر حزب توده ایران بود. مسئولیت حزبی او، عضویت در تشکیلات کل شهرستانها بود . او چند بار بازداشت ودستگیر شد. آخرین بار، پس از کودتای28 مرداد در اسفندسال 1333 دستگیر وتحت شکنجه قرارگرفت. فشارو شکنجه وزندان حکومت محمدرضاشاه نتوانست اوراازپای درآورده و به تسلیم وادارد . این در حالی بود که او از اعتقادات گذشته اش به حزب توده فاصله گرفته بود. دراردیبهشت سال 1336 پس از دوسال وچند ما ه از زندان قزل قلعه تهران آزاد شد. با آزادی از زندان برای همیشه از حزب توده فاصله گرفت وزندگی خود را به ادبیات و فرهنگ ایران اختصاص داد.
شاهرخ مسکوب با متمرکزکردن انرژی خود روی ادب و فرهنگ ایران، در دهه چهل به یکی از منتقدان وروشنفکران وفرهنگ شناسان سرشناس کشورتبدیل شد. اودر زمینه ادبیات وفرهنگ ایران آثار ارزنده ای برجا نهاده است. مقدمه ای بر رستم واسفندیاراولین کتاب اوبود که آنرا به نقالان وخادمان بی نام ونشان شاهنامه تقدیم کرد. از دیگر آثار او، درکوی دوست ( رساله ای درباره غزل های حافظ ) ، سوگ سیاوش ، گفتگودرباغ، چندگفتاردرفرهنگ ایران، خواب وخاموشی، درباره سیاست وفرهنگ ، داستان ادبیات وسرگذشت اجتماع، روزها درراه ( دوجلد ) ، کتاب کیوان، ملیت وزبان ( که تحت عنوان" هویت ایران وزبان فارسی " در ایران هم منتشرشد ) وآثار و ترجمه های درخشان و بی شماردیگری ازاو برجای مانده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در گذشت شاهرخ مسکوب، نویسنده توانا وتجسم تاریخ وفرهنگ ایران رابه روشنفکران، فرهنگ ورزان ونویسندگان کشورمان وهمچنین به " نقالان وخادمان بی نام ونشان شاهنامه " و به خانواده محترم او صمیمانه تسلیت می گوید. مسکوب ما راتنها گذاشت اما تسلی بخش ما مجموعه آثارگرانبهائی است که از او برای ما وبرای آیندگان ما برجا مانده است. آثاری بس ارزنده وماندگار، که جوهر آنها را عشق وعصاره آنها راانسان می سازد.
یادش گرامی باد
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
12/04/2005

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20985

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شاهرخ مسکوب در گذشت، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016