یکشنبه 4 اردیبهشت 1384

ابطحي : اظهارات ملاهويزه مصداق دم خروس بود، رويداد

مشاور رئيس جمهور گفت : به نمايندگان و محافظه كاران توصيه مي كنم كه مساله خوزستان را جناحي نكنند چرا كه بيش از پيش در مظان اتهام قرار مي گيرند
محمد علي ابطحي در گفت وگو با رويداد اظهار داشت : ابعاد ماجراي خوزستان و رفتار كاملا مردود مجموعه جدايي طلب مطرود خارج از مرز كه مورد طرد همه ايرانيان و منجمله برادران و خواهران عرب هستند، به من نسبت دادند و بحث را جناحي كردند در صورتي كه بارها جعلي بودن اين نامه را تكذيب كرده ام
وي با اظهار اينكه بهتر است كه بحث هاي ملي را با مسايل جناحي درگير نكنند با اشاره به سخنان چند روز پيش نماينده اهواز در مجلس مبني بر تعطيلي جبهه مشاركت گفت : اين اظهارات مي تواند دم خروسي باشد كه مشخص مي كند اين اتفاقات براي اهداف سياسي صورت گرفته است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ابطحي در پايان با تاكيد لزوم حفظ وحدت ملي و حفظ حرمت و حقوق قوميت ها ، گفت : اگر مسائل و ابعاد حوادث خوزستان فراتر از چارچوبهاي جناحي مورد توجه قرار گيرد، حقيقت براي همه آشكار خواهد شد .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21520

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابطحي : اظهارات ملاهويزه مصداق دم خروس بود، رويداد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016