دوشنبه 5 اردیبهشت 1384

سيمنار بررسی مسائل ملی در ايران با حضور ۱۲ حزب و سازمان سياسي در گوتنبرگ سوئد، ۷ مه

اطلاعیه : کانون دفاع ازآزادی ــ گوتنبرگ ( سوئد ) برگزار می کند:


 سيمنار بررسی مسائل ملی در ايران با عنوان:

«از تماميت ارضی تا حق تعيين سرنوشت!»


 آزاديخواهان هم سرنوشت و برابری طلب:


 طرح مسائل ملی در شرايط امروز ايران و منطقه از اهميت بسزايی برخوردار است و همين ما را به تدارک اين سيمنار بزرگ وا داشت ۰ در برپايی اين سيمنار ما از نيروهای زير دعوت کرده ايم:


 ( ۱ ــ سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن ــ سوئد ۲ــ جنبش دمکراتيک احوازــ سوئد و نروژ ۳ــ فدراسيون آذربايجانيان در سوئد ۴ــ حزب مردم بلوچستان ۵ــ حزب دمکرات کردستان ايران ــ سوئد ۶ــ حرکت ملی آذربايجان جنوبی ــ واحد اروپا ۷ــ جنبش فدرال دمکرات آذربايجان ۸ ــ حزب مشروطه ايران ۹ــ جبهه ملی ايران ــ شاخه گوتنبرگ ۱۰ــ کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران ۱۱ــ حزب کمونيست کارگری ايران ۱۲ــ سازمان کارگران انقلابی ايران ــ راه کارگر )

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


 زمان: شنبه ۷ مه ۲۰۰۵ ساعت ۱۱ تا ۱۹

 مکان: ميدان يرن توريت ( روبروی سينما دراکن ) سالن اجتماعات دانشکده صلح و توسعه ، جنب کانال ، خیابان بروُ گاتان شماره ۴

ما همه جانبداران به اصل آزادی و دمکراسی را به شرکت دربزرگترين سيمنار شهر دعوت می کنيم ۰

ورود برای همگان آزاد است ۰


 تلفن اطلاعات : ۶۷۷۸۸۱۵ــــ۰۷۳ ــ ۷۴۰۵۲۳۴ــــ۰۷۰—۵۰۶۵۶۵۷-- ۰۷۳

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21597

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سيمنار بررسی مسائل ملی در ايران با حضور ۱۲ حزب و سازمان سياسي در گوتنبرگ سوئد، ۷ مه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016