چهارشنبه 7 اردیبهشت 1384

اطلاّعيه جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران باره کمک به زلزله زدگان بم


جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN (LDDHI)
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)

7 اردی بهشت 1384
27 آوريل 2005

اطلاّعيه

در پی اطلاعيه های قبلی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران درباره کمک به زلزله زدگان بم, به آگاهی همه کسانی که در اين اقدام انساندوستانه شرکت کرده اند می رساند که هفته گذشته مبلغ 14200 يورو به حساب شماره 8080 بانک صادرات ايران شعبه 1238- اسدآبادی تهران به نام شيرين عبادی منتقل گرديد و بدين ترتيب جمع کمکهای نقدی شما که طّی سال گذشته به اين حساب واريز شده به مبلغ 48200 يورو رسيد.
وجوه ارسالی به اضافه مبالغی که در ايران جمع آوری شده طّی ماههای آينده به صرف احداث يک فرهنگ سرا در شهر بم خواهد رسيد.


عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21669

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاّعيه جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران باره کمک به زلزله زدگان بم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016