یکشنبه 11 اردیبهشت 1384

در ارتباط با وقایع خوزستان: 5 عرب ایرانی در سوریه بازداشت شدند، خسرو شمیرانی

خسرو شمیرانی –10 اردیبهشت 1384

به گزارش سایت اینترنتی کانال خبری الجزیره، طی 4 روز گذشته 5 عرب ایرانی به اتهام ارتباط با یک گروه اپوزیسیون خوزستانی دستگر شده اند. نام دو تن از این افراد طاهر علی مزرعا و شاکر ال خنجی اعلام شده است. گفته شده است که 3 نفر دیگر دانشجو هسند.
سایت الجزیره در ادامه گزارش خود میافزاید، گروه های حقوق بشری از کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل خواسته اند که از استرداد دستگیر شدگان به جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند، زیرا به عقیدکهک اینگروه ها در صورت استرداد به ایران این افراد با خطرات بزرگی روبرو خواهند بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فیاض صرا یک روزنامه نگار سوری به الجزیره گفته است، به نظر میآید که در روزهای آینده شمار بازداشت شدگان عرب ازرانی در سوریه افزایش بیابد. این روزنامه نگار تاکید کرده است به دلیل روابط خوب میان سوریه و ایران نگرانی استرداد دستگیر شدگان به جمهوری اسلامی جدی است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21866

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در ارتباط با وقایع خوزستان: 5 عرب ایرانی در سوریه بازداشت شدند، خسرو شمیرانی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016