دوشنبه 12 اردیبهشت 1384

جلسه‌ي محاكمه‌ي سه دانشجو به زودي برگزار مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات سه دانشجو به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به زودي برگزار مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمدعلي دادخواه وكيل مدافع اين دانشجويان به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،گفت: داوود حسن‌پور دانشجوي دانشگاه تهران صبح روز ‌١٨ / ‌٢ / ‌٨٤ در شعبه ‌١٣ دادگاه انقلاب اسلامي، خسرو تركاشوند دانشجوي دانشگاه تهران نيز در همين شعبه در ‌٢٤ / ‌٣ / ‌٨٤ و حيدر زاهدي دانشجوي دانشگاه تبريز ‌٣١ / ‌٣ / ‌٨٤ در شعبه‌ي ‌٩ دادگاه تجديدنظر استان تبريز حاضر خواهند شد تا به سوالات قاضي شعبه پاسخ دهند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21904

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جلسه‌ي محاكمه‌ي سه دانشجو به زودي برگزار مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016