شنبه 17 اردیبهشت 1384

"جمهوري خواهي" خط قرمز ماست، دومین بيانيه انجمن دانشجويان جمهوري خواه

فشارهاي اخير هيات نظارت دانشگاه يزد بر انجمن دانشجويان جمهوري خواه كه به منظور تغيير نام آن صورت مي گيرد موجي از نگراني را در ميان فعالان دانشجويي اين دانشگاه برانگيخته است.

متاسفانه در يك سال گذشته با آغاز به كار انجمن دانشجويان جمهوري خواه و به ويژه پس از روي كارآمدن مديريت جديد دانشگاه، فعاليت هاي سياسي و فرهنگي اين تشكل دانشجويي با محدوديت هاي تازه اي روبه رو بوده است. اطلاعات موثقي حاكي از آن است كه از بدو شكل گيري اين تشكل دانشجويي، نهاد هايي از داخل و خارج دانشگاه تمام سعي و تلاش خود را به كار بسته اند تا اين نخستين تشكل دانشجويي قانوني كشور را كه نام جمهوري خواه بر شناسنامه آن مي درخشد به ورطه تعطيلي و نابودي بكشانند. پرده تازه اين بازي كه چندي است آغاز شده و روند فشارهاي وارد شده بر فعالان دانشجويي دانشگاه يزد را سرسختانه تر از گذشته به پيش مي برد، چنان ناشيانه است كه ماهيت گردانندگان آن را روشن تر مي سازد.

هيات نظارت بر تشكل هاي دانشجويي دانشگاه يزد در حالي كه يك سال از تصويب اساسنامه و آغاز فعاليت قانوني دانشجويان جمهوري خواه مي گذرد در يك اقدام سوال برانگيز به شوراي مركزي اين تشكل دانشجويي ۷ روز فرصت داده است تا نسبت به انتخاب يك نام جديد اقدام كند. در همين حال انجمن دانشجويان جمهوري خواه مدعي است به پشتوانه اسناد، مدارك، مصوبات و روندهاي طي شده اين انجمن كاملا قانوني است به طوري كه تمام مراحل آن به تصويب مراجع ذي صلاح دانشگاه نيز رسيده است. بر همين اساس، چالش اخير هيات نظارت دانشگاه با اين تشكل دانشجويي و فشار براي تغيير نام آن از هيچ گونه توجيه حقوقي و قانوني برخوردار نيست و صرفا نوعي "زورگويي و قلدري سياسي" محسوب مي شود. متاسفانه مسوولان دانشگاه يزد به وي‍ژه در يك سال گذشته نشان داده اند كه به واقع اهل تعامل منطقي با جريان هاي اصيل و آرمان خواه دانشجويي نيستند و همواره كوشيده اند تا با قرار دادن خود در موضعي "بالادست" ديدگاه هاي تنگ نظرانه اي را كه اغلب از فضا و نهادهاي بيرون دانشگاه به آن تزريق مي شود، به دانشجويان تحميل كنند.

انجمن دانشجويان جمهوري خواه چنان كه پيش تر نيز در مشي و عملكرد خود نشان داده است اعتبار و جايگاه قانوني هيات نظارت دانشگاه را محترم مي شمارد و آماده تعامل منطقي و گشودن باب تفاهم و مذاكره شرافتمندانه با اين نهاد دانشگاهي است، اما در عين حال به صراحت اعلام مي كند به هيچ قيمتي حاضر نخواهد بود به مصلحت انديشي هاي فراقانوني و آمرانه اي كه به نابودي و تهي كردن اين تشكل از ماهيت آن مي انجامد تن دهد.

انجمن دانشجويان جمهوري خواه به اعتبار جايگاه قانوني و استحضار به پشتوانه دانشجويي خود به هيات نظارت دانشگاه و نيز جريان هاي اقتدارگراي داخل و خارج دانشگاه هشدار مي دهد كه "جمهوري خواهي" خط قرمز اين تشكل است و تا زماني كه دم و بازدمي دارد بر سر اين آرمان با هيچ شخص و جرياني معامله نخواهد كرد.

برخوردهاي اخير با انجمن دانشجويان جمهوري خواه نشان مي دهد جريان هايي كه منافع و حيات سياسي خود را در حاشيه نشيني دانشجويان جست و جو مي كنند پس از گذشت 25 سال ازانقلاب اسلامي كه يكي از شعارهاي اصلي آن تشكيل "جمهوري اسلامي" بود حتي از نام "جمهوري" وحشت دارند و اينگونه از فعاليت يك تشكل دانشجويي كه با نام جمهوري خواهي فعاليت مي كند بر آشفته اند. البته هجمه مستبدان بر جمهوريت داستان تازه اي نيست كه از دانشگاه يزد و انجمن دانشجويان جمهوري خمواه آغاز شده باشد. قصه تلخ تاختن بر پيكره "جمهوريت" و استثمار "جمهور" در تاريخ يكصد ساله مشرطه خواهي مردم ايران به وضوح نمايان است و تيغ خشم و غضبي نيز كه امروز بر تارخ دانشجويان جمهوري خواه كشيده مي شود خود بخشي از همين قصه است. اما كساني كه گاه با حربه احكام قضايي و گاه با ترغيب كميته هاي انضباطي براي صدور احكام نا عادلانه و ظالمانه براي دانشجويان، كوشيده اند تا جنبش دانشجويي را در دانشگاه يزد و همه دانشگاه هاي اين سرزمين به تاريخ بسپارند بايد بدانند كه با حذف "انجمن دانشجويان جمهوري خواه" آرمان "جمهوري خواهي" از ميان ملت و دانشجويان رخت برنخواهد بست. چنان كه واقعيت هاي تاريخي نشان داده است و اقضائات جديد بين المللي و منطقه اي نيز آن را تقويت و تاييد مي كند، دشمنان "جمهوري" و "جمهور" و عمله هاي استبداد و ارتجاع كه ملت را جز مطيع و فرمانبدار نمي خواهند حتي اگر چند صباحي به زور سرنيزه و زندان يكه تازي كنند، لاجرم روزي محكوم به خضوع و فروتني در مقابل خواست و اراده ملت خواهند بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين ميان به هيات نظارت دانشگاه يزد توصيه مي كنيم حال كه باب تعامل منطقي و مذاكره شرافتمندانه باز است، راه حلي منطقي و عادلانه براي ادامه فعاليت انجمن دانشجويان جمهوري خواه جست و جو كند و بيش از اين بر اعمال فشار غير قانوني و تحميل خواسته هاي يك سويه بر اين تشكل دانشجويي اصرار نورزد. در غير اينصورت بهتر است كساني كه بوي جمهوريت به مشامشان خوش نمي آيد،آستين ها را بالا بزنند، راسا انحلال نخستين انجمن قانوني با نام دانشجويان جمهوري خواه در ايران را اعلام كنند و هزينه آن را بپردازند تا در آستانه انتخابات رياست جمهوري كه محكي براي سنجش ميزان پايبندي به "جمهوريت" نظام است، دوستان و دشمنان "جمهوري" بيش از گذشته نزد مردم شناخته شوند.

انجمن دانشجويان جمهوري خواه به عنوان تشكلي ملتزم به قانون اساسي كه مطالبات آزادي خواهانه مردم را پي گيري مي كند به ملت شريف ايران اطمينان مي دهد فرزندان شما در اين انجمن از هويت جنبش دانشجويي به عنوان زبان گوياي خواسته هاي تاريخي مردم پاسداري مي كنند. در پايان به دشمنان دانشجويان جمهوري خواه تذكر مي دهيم با انحلال جريان هاي اصيل دانشجويي و ايجاد تشكل هاي خلق الساعه جايگزين و فرمايشي كه به نام دانشجويان فعاليت مي كنند اما ريشه اي در ميان آنها ندارند راه به جايي نخواهند برد، چراكه اين تشكل ها نسيم هايي زودگذر است و از آن ها خيري به بانيان آن، به ملت و مصالح عمومي جامعه نخواهد رسيد.

شورای مرکزی انجمن دانشجويان جمهوري خواه دانشگاه یزد

03518210318(2338dakhelie )
03518210994
09133555181

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22198

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"جمهوري خواهي" خط قرمز ماست، دومین بيانيه انجمن دانشجويان جمهوري خواه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016