شنبه 24 اردیبهشت 1384

اکبر عطري استعفاي خود را تقديم شوراي مرکزي تحيکم کرد

متن کامل استعفاي اکبر عطري به شرح زير است:

ياران و همرزمان گرامي راه آزادي؛
اعضاي محترم شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت
با سلام و خسته نباشيد
پيش از هر چيز اميدوارم درودهاي صميمانه ام را بابت تلاش هاي مجدانه و پيگيري هاي تحسين برانگيز شما ياران دموکراسي خواهم که بار سنگين دفاع از حقوق اساسي ملت و آرمان هاي جنبش دانشجويي را در ايران بر دوش گرفته ايد، پذيرا باشيد و عذرم را در عدم امکان مشارکت در ايستادگي شجاعانه تان در برابر تهديد هاي اعوان و انصار استبداد و توجيه گران وضعيت نامطلوب کنوني ايران، بپذيريد.
اينجانب همواره مفتخر بوده ام که در سالهاي حضورم در مجموعه دفتر تحکيم وحدت، شريک و همراه و همگام شما و ساير ياران دبستاني ام در دانشگاهها باشم و در کنار شما براي تامين حقوق و آزادي هاي اساسي ملت به تلاش و کوشش بپردازم.
امروز جنبش دانشجويي ايران بي هيچ ترديدي، جرياني پويا و تاثير گذار در تصميم گيري هاي عمومي جامعه است و بايد آن را دژ تسخير ناپذير در برابر استبداد و نقطه تسليم اقتدارگرايان در برابر خواست عمومي ايرانيان در داشتن جامعه اي آزاد، دموکراتيک و انساني دانست که شرافتمندانه و با تکيه بر پتانسيل عظيم دانشجويان، بدل به نقطه اميد شهروندان ايراني و کليه نيروهاي دموکراسي خواه شده و در طرف مقابل همچون کابوسي بر آزادي ستيزان و مستبدان ظاهر شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اينک که به جبر زمانه و جور روزگار و براي ادامه تحصيل جلاي وطن کرده ام و امکان حضور در کنار شما در سنگر جنبش دانشجويي ايران از اينجانب سلب شده است، بيش از اين شايسته نمي دانم که عنوان عضويت در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت را، جدا و دور از شما يدک بکشم و بهتر آن است با جايگزيني افرادي تازه نفس تر که امکان حضور مستقيم در دانشگاه برايشان فراهم است، ساماندهي جنبش دانشجويي و پويايي آن ادامه يايد.
بنابراين با تقديم استعفاي خود به شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، اميدوارم پس از طرح اين استعفا در شوراي عمومي دفتر تحکيم و پذيرش آن از سوي اين شورا نيز بتوانم همچون گذشته شريک و همراه جنبش دانشجويي ودر مقياسي وسيع تر جنبش دموکراسي خواهی ايران، براي ايجاد ساختاري دموکراتيک و مبتني بر حقوق بشر باشم.

با سپاس فراوان
اکبر عطري
21/2/84

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22561

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اکبر عطري استعفاي خود را تقديم شوراي مرکزي تحيکم کرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016