شنبه 31 اردیبهشت 1384

دادگاه حيدر زاهدي؛ دانشجوي دانشگاه تبريز برگزار شد، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

دادگاه حيدر زاهدي؛ دانشجوي دانشگاه تبريز كه در حوادث كوي دانشگاه بازداشت شده بود، صبح امروز در شعبه 9 تجديد نظر اين استان برگزار شد.
محمدعلي دادخواه؛ وكيل مدافع اين دانشجو با بيان اين مطلب، اظهار اميدواري كرد كه با توجه به ارايه دلايل قانوني و الزامي كه دادگاه به قانون دارد، حكم برائت موكلش صادر شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي اعلام كرد كه به احتمال فراوان موكلش با تبرئه دادگاه مواجه خواهد شد.
گفتني است؛ اين دانشجوي دانشگاه تبريز پيش از اين از سوي دادگاه بدوي به دو سال و نه ماه حبس محكوم شده بود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22971

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه حيدر زاهدي؛ دانشجوي دانشگاه تبريز برگزار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016