یکشنبه 1 خرداد 1384

پیام حزب ملت ایران به همایش بزرگداشت زاد روز مصدق

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
ترا می پرستم و از تو یاری می جویم


پیام حزب ملت ایران به همایش بزرگداشت زاد روز
مصدق بزرگ پیشوای خردمند و آموزگار رهایی ملت های دربند استعمار و استبداد

هم اندیشان ارجمند ، باشندگان گرانسنگ ، زنان و مردان میهن ستا ، بزرگداشت مصدق ، بزرگداشت مردمسالاری است .

با سلام قراوان بر شما پاره های تن مان ، هم میهنان دور از میهن و همایش پرارجتان و با درود به روان جانباختگان بزرگ راه آزادی ، استقلال ، یگانگی و مردمسالاری ایران زمین رهروان راستین مصدق بزرگ ، دکتر حسین فاطمی کارد آجین شده مبارزه ضد استعمار و استبداد ، داریوش فروهر بزرگ مردی دشنه آجین شده ضد استبداد که یک عمر از زندانی به زندانی جان بر سر استقلال و آزادی نهاد و پروانه فروهر گردآفرید زمان ، شیر زنی که بیش از 50 سا ل پیرو راستین مصدق بود ، به پاس بزرگداشت خون تمامی شهیدان راه استقلال و آزادی ایران عزیز از باشندگان گرامی درخواست داریم بپا خیزند و یک دقیقه سکوت نمایند
تا خود کامگان بدانند خون سیاوشان هرگز نخسبد

هم اندیشان ، دردآشنا ! آنگاه که آگاه شدیم تا ما در حزب ملت ایران از درون میهن زخم خورده و دردمند مان به مناسبت همایش آن عزیزان دور از میهن پیامی پیشکشتان کنیم ، شادمان شدیم که نهال همبستگی ملی در برون میهن ( حول اندیشه های سترک ، بزرگمرد ایران زمین و ملل خاور ، مصدق بزرگ ) امید که رویش آغاز کرده است .
زنان ، مردان و جوانان میهن
یاران شما در حزب ملت ایران به پیروی از رهبران راست قامتان خود ، داریوش و پروانه فروهر که جان بر سر شعارشان ( که تنها راه برون رفت از بن بست کنونی را همبستگی همگانی برای برپایی سامانی مردمسالار می دانستند ) گذاردند و رفتند ، رهروانشان در حزب ملت ایران همچنان در راه برقراری همبستگی ملی بر اساس رهنمودهای پر ارزش مصدق بزرگ پای می فشرند که پیمانشان وفاست و باز تنها راه خروج از این بن بست پیش روی را برگرفته از اندیشه های آموزگار خود مصدق بزرگ ، اتحاد تمام نیروها ، حزب ها، دستجات اصناف و سندیکاهائی می داند که برای خود تشکیلاتی دارند و به هدفی جز آزادی و استقلال ایران عزیز نمی اندیشند ، می دانند این نیاز به همبستگی بیش از هر زمان امروز احساس می شود .
دوستان ! ما در حزب ملت ایران بر این باوریم ، تا ظلم هست مبارزه هست . آنچه پر اهمیت است ، درس آموزی از شکست هاست . تا با اندریافت آموزه های حکیمانه مصدق بزرگ با چشمان لاز مراقب خانه کهنسال خود باشیم .
به راستی مصدق که بود :

مصدق بزرگ تنها سیاستمدار و دولتمرد اندیشمند و آزادیخواه ایرانی آسیایی و جهانی است که بیشتر از هر شخصیت دیگر ایرانی برسیاست و تاریخ معاصر ایران اثر معنوی و مادی داشته است .
او بزرگ مردی ملت گرا بود به حکومتی مبتنی بر اراده ملت باور عمیق داشت .
او فرزند خلف عصر روشنگری و مشروطیت بود و می خواست یک یک مردم از حقوق انسانی و شهروندی برخوردار شوند .
او خواستار آزادی و استقلال ایران بود و هیچ لذتی را به لذت آزادی عقیده و بیان نمی دانست .
او خواستار دموکراسی و عدالت اجتماعی برای ملت ایران بود .
او دموکراسی و عدالت را دو روی یک سکه می دانست .
او به قانون احترام می گذاشت و این مرد قانون ، دوام جامعه را در رعایت آن می دانست و تلاش می کرد قانون بد را با استفاده از قانون یعنی اراده ملت تغییر دهد .
او بنیان حاکمیت ملی را اراده ملت می دانست .
او می گفت هیچ ملتی در سایه استبداد به جایی نمی رسد .
او می گفت از نظر ما اجنبی اجنبی است شمال و جنوب فرق نمی کند ، او قبول کمک از بیگانگان را بهانه رهایی ملت محکوم می دانست .
او می گفت چیز های خوب ایرانی را حفظ کنیم و خوبی های دیگران را نیز بپذیریم
او باور داشت هرکس در راه و رسم زندگی باید ÷رنسیب داشته باشد .
او باور داشت این آتش ( مبارزه در راه استقلال و آزادی ) خاموش نخواهد شد و مردان بیدار کشور ، این مبارزه ملی را آنقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد .
مصدق بزرگ در باره نهضت ملی در پیام رادیویی دوم بهمن ماه 1331 گفت :
« نهضت ملی ایران یک نسیم ملایم زود گذر نیست ، این جنبش تاریخی زاییده تصادف های کوچک و یا مولود اغراض سیاسی نبوده و نیست بلکه ریشه عمیق و نفوذی غیر قابل تصور در جامعه ی ایرانی دارد که یک سلسله علل و وقایع مهم دو قرن تاریخ اخیر ایران آن را پی ریزی و شالوده گذاری کرده است .»
مصدق بزرگ در مجلس چها ردهم گفت : « می خواهم در راه وطن بمیرم ، من می خواهم در راه وطن شربت شهادت را بچشم ، من می خواهم در قبرستان شهدای آزادی دفن بشوم ، من تا آخر عمر برای دفاع از وطن حاضرم .» این صدای تاریخ است .
هم اندیشان ، رهروان مصدق بزرگ ، بیائیم بخاطر میهن مان ، بخاطر مردم مان ، بخاطر سرزمین مان ، بخاطر تاریخ و فرهنگ مان و بخاطر خون پاک شهیدان مان بکوشیم از فاصله ها بکاهیم ، گرد محوری اصولی و بنیادین صفوف خود را فشرده تر کنیم تا بدور از هرگونه خشونت ملک و میهن برباد ده ، میهن مان را رها کنیم . در غیر این صورت نا بسامانی چونان مغاکی بیش از پیش کام خواهد گشود و راه را برهرگذار آرام خواهد بست و دار و ندار ملی را در کام خود خواهد برد . از تاریخ درس بگیریم ، از اختلاف بپرهیزیم ، مرده باد ، زنده باد ما را بجایی نمی رساند ، به مرگ دشمن نیاندیشیم ، به همبستگی ، یگانگی و زیست شرافتمندانه ملت مان در جهان ملت ها فکر کنیم که میهن عزیزمان ، جوانان مان ، پدران و مادران مان ، دوران فضیلت سوزی را می گذرانند ، تنهایشان نگذاریم ، یکدل شویم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با نگاهی کوتاه به سیاهه ی عملکرد حاکمیت سنگواره ها در سرزمین کورش بزرگ و داریوش ، فردوسی و خیام ، سعدی و حافظ و مولوی ، امیر کبیر و مصدق بزرگ درددر جان انسان می پیچد و به هر ایرانی هشدار می دهد که از خواب قرون برخیزد . از فرار مغزها ، از بیکاری ، از تورم بی مهار ، از گرانی سرسام آور ، از فساد مالی ، از چپاول ثروتهای ملی ، از سقوط ارزشهای اخلاقی ، از پدیده شوم فرار فرزندان از کانون خانواده ، از تهی شدن بنیان خانواده ، از رواج اعتیاد ، از افسردگی و دلزدگی یک نسل ، از جوانان پشت میله های زندان بجای پشت میز مدرسه ، از توقیف رسانه های همگانی و دگراندیش ، از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ، از بی فردایی ، از زندانهای آکنده از وطن پرستان و دیپلماسی عقب افتاده دشمن انگیز ، از چشمداشت بیابانگردان دیروز به خاک میهن مان امروز « به کجای این شب تیره باید آویخت قبای ژنده خود را ؟ » اینهمه کافی نیست تا بخود آئیم و با یاری خرد جمعی مان همه ایرانیان از آذری ، کرد ، ترکمن ، بلوچ ، عرب و فارس بدور از هرگونه تبعیض قومی ، جنسیتی و عقیدتی سرود اتحاد و همبستگی ملی و رهایی سر دهیم دریغ است ایران که ویران شود
عزیزان ! هشدارید آگاهی و دانایی بیش از هر سلاحی در نبرد با اهریمن بدسکال کارساز خواهد بود ، بکوشیم دو عنصر بنیادین همبستگی و آگاهی را در متن مبارزات خود وارد کنیم .
هم میهنان ! در آستانه هزاره سوم ، قدرت ملت ها را پادگان ها و سربازان پر شمار به تنهائی به نمایش نمی گذارد بلکه درک ژرف از مقتضیات جهان و گسترانیدن آن در سطح ملی با بهره گیری از شیوه های خردورزانه جمعی تعیین کننده است .

در سرزمینی که مردم آنجا تاریخ می خوانند خردسالان همانند سالخوردگان می اندیشند و در سرزمینی که مردم آنجا تاریخ نمی خوانند سالخوردگان همانند خردسالان می اندیشند .
و خودکامه بر این روش خود اصرار می ورزد تا رابطه نسل حاضر با فرهنگش و گذشته راستین تاریخی اش قطع و در حافظه تاریخی اش ایجاد اختلال کند و جای خائن و خادم عوض شود تا دوست و دشمن به آسانی از هم تشخیص داده نشود . شوربختانه امروز کسانی را بجایی رسانده اند که با اندوه بسیار به هر گرگ در پوستین شبان پناه برند و او را منجی خود بدانند ، غافل از اینکه ما فرزندان مصدقیم و با بیگانه و بیگانه پرست هرگز همداستان نمی شویم . با این همه ، درد را باید گفت کسانی دچار توهم بر این باورند که آزادی ودیعه ای است که از سوی بیگانه اهدا خواهد شد غافل از اینکه در کوله پشتی هیچ سرباز بیگانه ای آزادی یافت نمی شود . تنها راه ، روی آوردن به همان منبع الهام مصدق ، یعنی ملت است و بس .
باید آموزاند که با اینگونه ترفندها ، هرگز گلی در شوره زار نمی روید و عنصر حیات تنها در همت من و تو در آزادی و نور تبلور می یابد . باید سازمانهای سیاسی باورمند به ایران ، به آزادی ، به ناوابستگی ، به مردمسالاری و به زندگی شرافتمندانه میان ملتها درصورت یک فرایند سنجیده بر اساس رهنمود مصدق بزرگ همداستان شوند . باید به ایران اندیشید که زمانه سخت هراسناک ، حساس و زودگذر است ، گذر از این دوران ، همبستگی همگانی را برای مبارزه ای پیگیر در کسب آزادی به گونه ضرورتی تاریخی جلوی روی ما قرار می دهد تا یکبار دیگر آزادی به میهن مانباز گردد و عزیزان درون و برون میهن یکدیگر را در آغوش کشیم که :
هرجدایی یک مرگ است و هر ملاقات یک رستاخیز
هم اندیشان !
زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست . هرکسی خود خواند و از صحنه رود ، صحنه پیوسته بجاست ، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد .

همرزمان ارجمند !
حزب ملت ایران همراه با صمیمانه ترین شادباش ها برای برگزاری همایش تان آرزوی پیروزی و برای تک تک شما امید همبستگی دارد ، چرا که توفان ، تلافی مقاومت جنگل را سر تک درختها در می آورد ولی مقاومت جنگل ، توفان را زمین گیر می کند پس از زبان پروانه فروهر بشنوید :

« بیائید گله هایمان را برای زمانی دیگر بگذاریم ، هویت ملی مان ، نیاخاک ورجاوندمان ، گهواره و گورمان ، ایرن عزیزمان روزگار سختی را می گذراند »


برقرار باد همبستگی ملی ایرانیان در درون و برون میهن

گامهایتان استوار ، دلهایتان یگانه

با امید به پیروزی ملت ایران
دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران 29 اردیبهشت ماه 1384 خورشیدی

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22993

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام حزب ملت ایران به همایش بزرگداشت زاد روز مصدق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016