دوشنبه 2 خرداد 1384

در گفتگو با فارس: سلامتي، انشعاب در سازمان مجاهدين انقلاب را تكذيب كرد

خبرگزاري فارس: دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، وجود هرگونه انشعاب در ميان اعضاي اين سازمان را رد كرد.


محمد سلامتي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس اعلام موجوديت گروهي با عنوان «مجمع مجاهدين انقلاب اسلامي» به عنوان انشعابيون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را تكذيب كرد و گفت: اين اقدام از سوي گروه‌هايي است كه موافق سازمان مجاهدين انقلاب نيستند و بيشتر دنبال بازي ‌سياسي هستند.
وي افزود: اين قضايا هيچ ربطي به اعضاي سازمان ندارد و به احتمال زياد افرادي بيرون از سازمان به اين كار دست زده‌اند.
سلامتي خاطرنشان كرد: متن بيانيه شماره يك مجمع مجاهدين انقلاب اسلامي كه خود را انشعابيون از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مي‌خوانند، به خوبي گوياي آن است كه مطالب چاپ شده هيچ سنخيتي با سازمان ندارد.
فيض الله عرب سرخي، عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب نيز وجود هرگونه اختلاف در ميان اعضاي سازمان را رد كرده و بيانيه مذكور را مطلقاً دروغ خواند.
در بخشي از بيانيه انشعابيون از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه خود را «مجمع مجاهدين انقلاب اسلامي» مي‌خوانند آمده است: پيوند ناميمون سازمان مجاهدين با كارگزاران سازندگي و هاشمي رفسنجاني در پشت پرده به خصوص ارتباط پنهان آقاي نبوي با خانواده آقاي هاشمي كه ماه‌ها قبل براي ما آشكار گشته بود، آخرين ترديدها را نسبت به وضعيت اسف‌بار سازمان تبديل به يقين نمود و با روند مذكور ديگر جاي هيچ ترديدي باقي نماند كه بازي سياست و چرب و شيرين دنيا روند دگرديسي رهبران سازمان را رقم زده است و ايشان را از پي سهم‌خواهي به عمله، اكره حزب شيطاني كارگزاران مبدل ساخته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اخبار ضدونقيض از انشعاب در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي

در فضاي انتخاباتي بايد هر لحظه آماده شنيدن اخباري پيرامون انشعابهاي و اتئلافها باشيم. بحث انشعاب در مجاهدين انقلاب اسلامي و وجود تفرقه در ميان آنها براي حمايت يا عدم حمايت از نامزدي خاص از جمله اين اخبار است كه اين روزها در رسانه‌هاي مختلف مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس كساني كه مسائل انتخاباتي را دنبال مي‌كنند يقيناً با بحث رسانه ارتباطي تنگاتنگ دارند. در اين روزها عرصه اطلاع‌رساني شاهد ظهور سايتي خبري و تحليلي است كه اخبار مربوط به انتخابات را پوشش مي‌دهد. در اين فضا خوانندگان با مجموعه‌اي اخبار ضد و نقيض له يا عليه نامزدها روبرو مي‌شوند. از سويي ديگر رسانه‌هايي از اين دست اخبار پيرامون فعاليتهاي گروههاي سياسي در حمايت يا انتقاد از نامزدي خاص نيز پوشش مي‌دهند. از جمله اين مراكز خبري پايگاه اطلاع‌رساني سايت www.mojnews.info است كه به اخبار مربوط به انتخابات مي‌پردازد و نكته قابل توجه اينكه مجموعه افراد فعال در اين سايت خود را از انشعابيون سازمان مجاهدين خلق مي‌دانند.
اين گروه انشعابي در اولين بيانيه خود با عنوان بيانيه شماره يك "مجمع مجاهدين انقلاب اسلامي" عنوان كردند: «با توجه به اين مهم عده‌اي از فرزندان شما در سازمان مجاهدين انقلاب، سنگيني وظيفه خطير روشنگري و تنوير افكار جامعه را بردوش خود احساس كرده و ضمن اعلان انشعاب از سازمان مذكور هم قسم شده‌اند در اين مقطع حساس بدون هيچ ملاحظه‌اي حقايقي را از پشت پرده سياست با شما بازگويند تا در پيشگاه مردم و نسل هاي آينده شرمسار نباشند كه يقيناً مقدمه شرمساري در پيشگاه خدا خواهد بود.»
در اين بيانيه با اشاره به روند شكل گيري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و انتقادهاي كه اين سازمان به دولت هاشمي رفسنجاني داشت، به سكوت و تاييد رهبران سازمان نسبت به حضور برخي از ياران و خويشاوندان هاشمي رفسنجاني در دولت خاتمي را آغاز روند دگرديسي سياسي و اعتقادي رهبران سازمان برشمرده و متذكر شده‌اند: «مردم بيدار ايران بايد بدانند كه در پشت اين ظاهر فريبي‌ها، بازي هايي وجود دارد كه سياست بازان دغل براي تقسيم قدرت و ثروت به راه انداخته اند. جلسات پنهاني بهزاد نبوي با مهدي هاشمي براي طراحي عمليات رواني با هدف تخريب رقباي هاشمي به ويژه آقاي كروبي با هيچ توضيح و تفسيري قابل توجيه نيست الا اينكه در خوشبينانه ترين حالت آن را در جهت سهم خواهي از قدرت و ثروت، توسط آقاي نبوي قلمداد كنيم.»
اعضاي مجمع مجاهدين انقلاب اسلامي در بخش ديگري از بيانيه ماره يك خود عنوان كردند: «از امروز تا روز انتخابات اخبار و اطلاعات پشت پرده بازي هاي سياسي را به اطلاع شما خواهيم رساند تا بار ديگر سناريوپردازان مافياي قدرت (بهزاد نبوي) و ثروت (مهدي هاشمي) نتوانند با طراحي عمليات رواني و تبليغات گسترده‌اي كه با پول بيت المال و كمك سرمايه داران بيگانه مانند اميرعبدالله وليعهد عربستان- دوست خانوادگي خاندان هاشمي- راه مي‌اندازند شما را در انتخابات دچار اشتباه سازند و دوباره براي 4 سال و شايد مادام العمر- كه از گذشته در پي آن بوده‌اند- خاندان هاشمي را بر شما مسلط كنند.»
در ادامه اين بيانيه آمده است: «ما- انشعابيون از سازمان مجاهدين انقلاب- بار ديگر تاكيد مي‌كنيم كه به علت دگرديسي رهبران سازمان و آلوده شدن ايشان به بازي هاي قدرت و ثروت ديگر سنخيتي با ايشان در خود نديده و قصد داريم به زودي با تشكيل گروهي جديد تحت عنوان "مجمع مجاهدين انقلاب اسلامي" اعلام موجوديت نمائيم. همچنين به زودي ديدگاه و مواضع خويش را درمورد مسائل مهم جاري كشور به ويژه مساله بسيار مهم انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اعلان و كانديداهاي مورد نظر خود را معرفي خواهيم نمود و از شما مردم فهيم مخصوصا قشر آگاه دانشجو و دانشگاهي مي خواهيم ما را در اين امر مهم ياري نمائيد تا مانند گذشتگانمان (طيف راست و چپ سازمان) از مسير درست جدا نيفتاده و به چرب و شيرين دنيا آلوده نشويم و در پيشگاه امام(ره) و شهدا سرافكنده نگرديم.»
در سايت مورد نظر ضمن پرداختن به اخبار انتخاباتي كه عمدتاً متوجه اقدامات حاميان هاشمي از جمله بهزاد نبوي است مطالبي در خصوص تلاشهاي انتخاباتي آنها آمده است از جمله:
شبكه عوامل نفوذي مهدي هاشمي كشف شد
طبق اظهارات يكي از فعالان سياسي نزديك به مهدي هاشمي، وي در اكثر احزاب، نهادها و وزارتخانه ها اقدام به خريد عوامل نموده است.
در خبري ديگر آمده بود:
نبوي: هاشمي اصلاح طلب است!
در پي حمايت حزب كارگزاران از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني در جلسات شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد و مخالفت اكثر قريب به اتفاق گروه‌هاي هيجده گانه دوم خردادي با اين مساله به دليل اينكه نامبرده را فاقد شرايط يك اصلاح طلب مي‌دانستند، بهزاد نبوي با ادعاي اينكه وي از پايه گذاران اصلاحات است، توسط عوامل خود با ظرافت خاصي موجب مسكوت ماندن اين موضوع در شوراي مذكور شده است.
در خبري ديگري از لابي كارگزاران و بهزاد نبوي با سرمايه داران مقيم دبي براي كمك به ستاد هاشمي نيز مطلبي منتشر شده بود با اين مضمون: حزب كارگزاران و بهزاد نبوي به منظور راه اندازي ستادهاي انتخاباتي هاشمي رفسنجاني و تطميع برخي از مديران عالي دولت براي حمايت از نامبرده اقدام به لابي با 200 نفر از سرمايه داران مقيم دبي نموده‌اند.
در اين زمينه بهزاد نبوي و همسرش چندي قبلي طي سفر به دبي تمهيدات لازم در زمينه نحوه كمك سرمايه داران ياد شده را تدارك ديده اند.
انشعابيون از سازمان مجاهدين انقلاب در خبر ديگري به نقش آفريني موتلفان پنهان در تدوين بيانيه انتخاباتي هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و مدعي شد بهزاد نبوي، مهدي هاشمي، عطريانفر، قوچاني و شمس الواعظين كه در زمينه حمايت از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني به صورت پنهان و حساب شده با يكديگر ائتلاف كرده اند و نقش عمده اي در مجاب كردن ايشان براي كانديداتوري داشته اند به منظور جلب افكار عمومي به نفع وي اقدام به تدوين بيانيه انتخاباتي او نموده اند.
جالب توجه اينكه در اين بيانيه بدون هيچ اشاره اي به مشكلات اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ... كه در اكثر سياست هاي غلط و بعضا مغرضانه دولت سازندگي گريبانگير كشور شده است، هاشمي رفسنجاني به عنوان تنها گزينه اي كه مي تواند مشكلات كشور را در عرصه داخلي و بين المللي راهبري نمايد معرفي شده است!
در مطلبي ديگر به بحث ارتباط كارگزاران و بهزاد نبوي اشاره و آمده است: سران حزب كارگزاران كه براي ابقاء در قدرت وتداوم تسلط بر شريان هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه، توسل به زر، زور و تزوير را سرلوحه كار خود قرار داده اند طي رايزني با برخي از وزراء و استانداران از آنها خوسته اند از كانديداتوري هاشمي به صورت مادي و معنوي حمايت كنند، ليكن تعدادي از آنها با اين مساله مخالفت كرده‌اند لذا بهزاد نبوي موتلف پنهان حزب مذكور كه داراي نفوذ گسترده اي در اكثر معاونين سياسي استانداري ها، وزرا و مديران عالي كشور مي‌باشد به يادشدگان قول داده است در صورت استفاده از امكانات و نيروهاي تحت امرشان در حمايت از هاشمي، در دولت آينده در سمت خود ابقاء خواهند شد.
اين در حالي است كه محمد سلامتي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس اعلام موجوديت گروهي با عنوان "مجمع مجاهدين انقلاب اسلامي" به عنوان انشعابيون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را تكذيب كرد و گفت: اين اقدام از سوي گروه‌هايي است كه موافق سازمان مجاهدين انقلاب نيستند و بيشتر دنبال بازي ‌سياسي هستند.
وي افزود: اين قضايا هيچ ربطي به اعضاي سازمان ندارد و به احتمال زياد افرادي بيرون از سازمان به اين كار دست زده‌اند.
سلامتي خاطرنشان كرد: متن بيانيه شماره يك مجمع مجاهدين انقلاب اسلامي كه خود را انشعابيون از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مي‌خوانند، به خوبي گوياي آن است كه مطالب چاپ شده هيچ سنخيتي با سازمان ندارد.
روزنامه كيهان نيز در واكنش به اين مسئله نوشت: «خبرگزاري دولتي ايرنا به نقل از بيانيه جمعي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب از مخالفت با نامزدي معين و انشعاب از اين حزب خبر داد، اما از قول فيض الله عرب سرخي عضو مركزيت حزب مذكور، خبر را تكذيب كرد.»
عرب سرخي در واكنش ديگري در گفتگو با ايرنا وجود اختلاف در ميان اعضاي اين سازمان را رد كرد و گفت: اطلاعيه اي كه در خصوص انشعاب در سازمان مجاهدين انقلاب منتشر شده، مطلقاً دروغ است.
بهزاد نبوي نيز هنوز هيچ تاييد يا تكذيبي درباره اخبار منتشره در سايت انشعابيون از سازمان مجاهدين انقلاب بيان نكرده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23039

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در گفتگو با فارس: سلامتي، انشعاب در سازمان مجاهدين انقلاب را تكذيب كرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016