دوشنبه 2 خرداد 1384

رئيس كل دادگستري تهران: ادعاي گنجي در خصوص مريض بودن صحت ندارد، گنجی از معاینه امتناع کرد، انتخاب

انتخاب، محمد نصرتی: رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: بعد از ادعاي اكبر گنجي در خصوص وضعيت بد جسماني خود به درخواست دادسرا، گروهي از پزشكان سازمان پزشكي قانوني جهت معاينه وي به زندان اولين مراجعه كردند كه وي از انجام معاينه امتناع نمود و بنابراين ما معتقديم كه ادعاي مريض بودن وي صحت ندارد.

عباسعلي عليزاده در حاشيه ديدارهاي مردمي خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص ادعاي اكبر گنجي مبني بر وضعيت بد جسماني خود و آيا اينكه مشمول بخشنامه مرخصي رئيس قوه قضائيه خواهد شد يا خير، افزود: دادگستري به صرف ادعاي شخص اقدام نمي‌كند بلكه بايد اول مشخص شود كه وي مريض است يا خير؟
رئيس كل دادگستري تهران در ادامه در حاليكه تصوير نامه پزشكي قانوني مبني بر امتناع اكبر گنجي جهت معاينه را به خبرنگاران نشان مي‌داد، افزود:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مطابق گزارش رئيس پزشكي قانوني استان تهران 2 نفر پزشك اين اداره به درخواست دادسرا جهت بررسي وضعيت جسماني اكبر گنجي به زندان اوين مراجعه كردند كه ايشان اجازه معاينه را نداده است.
وي افزود: ما در دستگاه قضايي وظيفه خودمان را در خصوص بررسي اين ادعا انجام داده ايم و اگر از اين تاريخ به بعد اتفاقي به وقوع بپيوندد مسئوليت آن بر عهده خود گنجي است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23053

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رئيس كل دادگستري تهران: ادعاي گنجي در خصوص مريض بودن صحت ندارد، گنجی از معاینه امتناع کرد، انتخاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016