چهارشنبه 4 خرداد 1384

استمداد اتحاد جمهوری خواهان ايران از مجامع دفاع از حقوق بشر برای نجات جان اکبر گنجی

درخواست اقدام فوری و موثر از کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای آزادی اکبر گنجی


* مسئله بر سر اقدام فوری و موثر برای نجات جان اين زندانی است. اگر اکبر گنجی روزنامه نگار ايرانی و وکيل زندانی او دکتر ناصر زرافشان قربانی کينه جوئی مقامات جمهوری اسلامی شوند، تاسف بزرگی برای همه آزادی خواهان و مجامع دفاع از حقوق بشر خواهد بود.

------------------------------------

خانم ليزا آربور
کميسر محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد،

اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی در ايران که از ساعت 19 روز پنجشنبه 19 مه در اعتصاب غذای نامحدود بسر می برد از نظر سلامت جسمی در وضع وخيمی قرار دارد. اين روزنامه نگار که مد تهاست از بيماری آسم در رنج است در اعتراض به حکم غير قانونی خود و نداشتن حق درمان در خارج از زندان، دست به اعتصاب غذا زده است. خانم معصومه شفيعی همسر وی از کاهش وزن شديد و روزانه زندانی خبر داده و اعلام نموده که مقامات قضائی برای رفع مسئوليت از خود بطور مکتوب دستور انتقال او به بيمارستان را داده ولی شفاها مسئولان زندان را از اين کار بازداشته اند. رئيس دادگستری تهران که در رسانه های کشور گزارشات متناقضی در مورد اعتصاب غذای اين زندانی منتشر و در قبال جان او از خود سلب مسئوليت کرده، در عين حال مانع حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در زندان و ديدار اکبر گنجی از نزديک و تهيه گزارش در مورد وصعيت جسمانی او شده است.

کميسر محترم،
حتما آگاهيد که جمهوری اسلامی ايران افتخار بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان را از آن خود کرده است! در ايران برای بستن دهان ها و شکستن قلم ها نه فقط روزنامه نگار که وکيل او را نيز زندانی می کنند. اکبر گنجی يک نمونه شاخص از اين روزنامه نگاران است. تنها جرم اکبر گنجی که به شش سال زندان محکوم شده و اکنون 61 ماه آنرا طی کرده ابراز عقيده و دفاع از آزادی و حقوق حرفه روزنامه نگاری در ايران است. او که به ندای وجدان حرفه ای خود برای اولين بار راز قتل های سياسی متعدد در داخل و خارج از کشور را فاش و رد پای بالاترين مقامات جمهوری اسلامی در اين قتلها را آشکار نموده اکنون سالهاست به همراه وکيل خود دکتر ناصر زرافشان آماج کينه جوئی همان مقامات شده است. طنز تاريخ است که اکنون در آستانه انتخابات رياست جمهوری در ايران اين مقامات از آزادی عقيده و انتخاب نيز سخن می گويند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خانم ليزا آربور،
خانم شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و وکيل اکبر گنجی نسبت به عواقب خطرناک اعتصاب غذا برای اين زندانی هشدار داده و از همه مدافعان حقوق بشر برای آزادی او از زندان درخواست کمک نموده است. مسئله اينک بر سر يک اقدام فوری و موثر در اين زمينه از طرف شما و ديگر مسئولان حقوق بشر سازمان ملل است. اگر اکبر گنجی روزنامه نگار ايرانی و وکيل زندانی او دکتر ناصر زرافشان، قربانی کينه جوئی مقامات جمهوری اسلامی شوند، تاسف بزرگی برای همه آزادی خواهان و مجامع دفاع از حقوق بشر خواهد بود.

آزادی خواهان ايران در انتظار اقدامات فوری شما هستند.
اتحاد جمهوری خواهان ايران
24 مه 2005
گيرندگان،
برای آگاهی و با درخواست اقدام فوری:

دبير کل محترم سازمان ملل متحد
رياست محترم سازمان عفو بين الملل
رياست محترم سازمان ديده بان حقوق بشر
رياست محترم سازمان خبرنگاران بدون مرز
رياست محترم فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر
رياست محترم جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23167

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'استمداد اتحاد جمهوری خواهان ايران از مجامع دفاع از حقوق بشر برای نجات جان اکبر گنجی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016