شنبه 7 خرداد 1384

اظهارات کريمي راد، سخنگوي قوه‌ قضاييه درباره وضعيت گنجي، دستگيشدگان ناآرامي هاي اهواز و متهمان پرونده تئاتر ايران زمين، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريمي‌راد در كنفرانس مطبوعاتي اين هفته خود با خبرنگاران اجرايي شدن استفاده از وكيل در دادگاه‌ها را سبب تقليل بار سنگين دستگاه قضايي و كاهش ورودي‌ها پرونده‌ها به دادگستر‌ي‌ها دانست و گفت: وكلا اگر به عنوان يكي از بازوهاي عدالت همكاري لازم را داشته باشند كارها در اين زمينه به خوبي پيش خواهد رفت. بر اساس اين آيين‌نامه وكلا بايد سعي كنند از مراجعه دعاوي ناصحيح جلوگيري ‌كنند و دعاوي كه مطرح مي‌شود شفاف شده و به قاضي كمك كند.


وي ادامه داد: حضور وكيل از دخالت افراد غيرمسؤول ممانعت به عمل مي‌آورد، با حضور وكيل جلوي اين افراد گرفته مي‌شود و آنها زمينه حضور پيدا نخواهند كرد.


كريمي‌راد حضور وكيل را سبب تسريع در رسيدگي‌ها دانست و اظهار داشت: يكي از مشكلات دادگستري‌ها، موضوع ابلاغ اوراق قضايي است. در موارد بوده كه ابلاغ يا به موقع نبوده، يا غلط انجام شده و اين باعث شده كه به دفعات وقت رسيدگي تمديد شود و اين مساله باعث ايجاد عدم اطمينان به دستگاه قضايي مي‌شود.


وي تاكيد كرد كه با استفاده از وكيل ابلاغ اوراق قضايي به موقع و صحيح انجام شده و موجب تسريع در رسيدگي‌ها مي‌شود و ديگر نيازي به تجديد وقت در دادگاه‌ها نيست.


سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: حضور وكيل مي‌تواند حقوق شهروندان را در دادرسي تأمين كند و قضات دادرسي دقيق‌تر و مناسب‌تري خواهند داشت. با تصويب اين آيين‌نامه‌ي مبتني بر قانون، امروز به جايي رسيديم كه خدمات حقوقي را طي كنيم. تمام مردم بر اساس حقي كه داشتند و از وكيل استفاده نكرده‌ بودند با اين آيين‌نامه متوجه مي‌شوند كه نتوانستند از حق قانوني خود استفاده كنند.


كريمي‌راد اظهار داشت: اين آيين‌نامه براي تمام شهرستان‌هاست. يك‌سري از دعاوي است كه بايد حتما با حضور وكيل باشد اما در غير اين صورت پيش‌بيني شده مؤسسات معاضدت قضايي در كانون‌هاي وكلا فعال شوند و رييس دادگستري هر شهرستان به همراه كانون وكلاي آنجا و هيأت اجرايي ماده 187 اين كار را عهده‌دار شوند.


وي از رسانه‌ها خواست كه براي آشنا ساختن مردم با اين طرح تلاش كنند تا موضوع آن در كشور نهادينه شود.


سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: تكميل بحث حقوق شهروندي داشتن وكيل در دادگاه‌هاست. اگر اقشار آسيب‌پذير براي گرفتن وكيل مراجعه كردند، نبايد از آنها وجهي گرفته شود و هر كسي كه وكيل نداشته باشد ديگر نمي‌تواند اقامه دعوا كنند. با حضور وكيل نظم دقيق حقوقي كه در دفاع و اقامه دعاوي ايجاد مي‌شود.


كريمي‌راد در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد بالاخره خبر اعتصاب غذاي گنجي را تاييد مي‌كنيد يا خير؟ گفت:

همكاران قضايي و مسؤولان زندان بايد حتما مشكل وي را حل كنند و معاون دادستان تهران در امور ضابطان و مدير كل زندان‌ها مشغول هستند و به زودي مشكل وي را حل مي‌كنند. مي‌توان گفت تا پايان روز جاري مشكل وي حل شود و درخواست‌هايي كه دادند پاسخ داده مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي آخرين وضعيت بازداشتي‌هاي استان خوزستان، اظهار داشت: 46 نفر در بازداشت به سر مي‌برند كه گفته شده كه 10 نفر اتهام‌شان مهم و سنگين‌تر است و پرونده‌هاي اين افراد در حال پيگيري است. جداي از اين 46 نفر براي 20 نفر هم كيفرخواست صادر و به دادگاه رفته است.


وي درباره‌ي پرونده‌ي تئاتر ايران زمين اظهار داشت: رأي صادر و اعتراض كردند، افراد محكوم به سه سال حبس تعليقي و محدوديت از فعاليت هنري و تئاتري شدند كه بايد منتظر نظر دادگاه تجديدنظر شد.


كريمي‌راد اعطاي مرخصي به زندانيان را داراي تأثيرات خوبي دانست و گفت: اينكه برخي ادعا كردند قوه‌ي قضاييه در برخورد با مواد مخدر قاطع نبوده، اظهارنظري بي‌رحمانه و غيركارشناسي است. قوه‌ي قضاييه تلاش گسترده دارد كه احكامي كه صادر مي‌كند قانوني و مؤثر باشد. قاضي بايد خيلي دقت كند و اينگونه نيست كه به دلخواه و اظهارنظر هر شخصي بخواهد رأي صادر كند.


وي در پايان اين‌گونه اظهارنظرها را قانوني و كارشناسي ندانست و از ارائه‌ي لايحه‌اي خبر داد كه بر اساس آن عفوها و مرخصي‌ها دقيق‌تر اعطا شود.

Copyright: gooya.com 2016