جمعه 13 خرداد 1384

چاپ تازه مصاحبه هاي اوريانا فالاچي با آيت الله خميني، بازرگان و محمدرضا شاه پهلوي منتشر شد: مصاحبه با غلامرضا امامي مترجم كتاب، راديو فردا

اوريانا فالاچي
اوريانا فالاچي


احمد رافت (رم)

چاپ تازه مصاحبه هاي اوريانا فالاچي در ايران منتشر شد. اين كتاب دربر دارنده ترجمه مصاحبه هاي اين روزنامه نگار شرق شناس ايتاليايي با آيت الله خميني، مهندس مهدي بازرگان و محمدرضا شاه پهلوي است. انتشار مصاحبه خانم فالاچي با آيت الله خميني در روزنامه ايتاليايي كوريره دلاسرا در زمان خود با اعتراض مسئولان وقت جمهوري اسلامي روبرو شد. بعدها متن ديگري از اين مصاحبه در ايران منتشر شد. غلامرضا امامي در اين زمينه كه كداميك از اين دو متن در ترجمه او مورد استفاده قرار گرفته به راديو فردا مي گويد:

غلامرضا امامي: اولين بار در روزنامه كوريره دلاسرا منتشر شد و خانم فالاچي مصاحبه خودشان را نقد كرده بودند. چاپ اول اين كتاب را وقتي با اين مصاحبه منتشر كرديم، مقامات وزارت ارشاد نپذيرفتند و گفتند بايد مصاحبه اي منتشر شود كه در ايران موجود است و در دفتر مجموعه تنظيم آثار امام خميني است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنابر اين اين مصاحبه اي است كه در تهران موجود است و روي نوار ضبط شده.

احمد رافت (راديو فردا): شما آقاي امامي هر دو بازنويسي را مطالعه كرديد. آيا تفاوت هاي فاحشي بين اين دو ديده مي شود؟

غلامرضا امامي: بله، تفاوت هاي بسياري دارند. البته خانم فالاچي معمولا در مصاحبه ها نظرات خودش را هم مي گويد. در مصاحبه اي كه در كوريره دلاسره منتشر شد، آن مصاحبه جنجالي، نظرات خودشان را هم ايشان ابراز كرده بودند. ولي در مصاحبه با آقاي مهندس بازرگان، آنچه كه در روزنامه ها منتشر مي شد و آنچه كه من ديدم همين مصاحبه است.

ا . ر : مصاحبه مهندس بازرگان با اوريانا فالاچي كه شما به آن اشاره كرديد از چند نظر به ويژه جالب است. به ويژه اين كه 25 سال از انجام اين مصاحبه گذشته، ولي با خواندن آن مي بينيم كه دولت هاي امروز نيز در ايران با همان مشكلات مواجه هستند.

غلامرضا امامي: درست است، در شرايط اول انقلاب همان مشكلاتي كه ايشان داشت، همين حكومت فعلي هم دارد. منتها من گمان نمي كنم كه هيچگاه از ميان رهبران فعلي جمهوري اسلامي كسي بتواند جا پاي مهندس بازرگان بگذارد و بتواند كسي شجاعت، درايت و آ‍زادگي او را داشته باشد.

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016