یکشنبه 15 خرداد 1384

يوسفيان عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم: رييس مجلس بايد خواستار عذرخواهي نماينده اهانت‌‏كننده به خبرنگاران مي‌‏شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم گفت: رييس مجلس بايد با بيان تذكري، خواستار عذرخواهي نماينده اهانت‌‏كننده به خبرنگاران مي‌‏شد.

عزت‌‏الله يوسفيان در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا", اظهارات رييس مجلس هفتم مبني بر" غيرقانوني بودن تقاضاهاي خبرنگاران تحصن كننده در برابر مجلس" را رد كرد و گفت: ما نمايندگان منتخبين مردم در خانه ملت هستيم و بايد نسبت به تمامي اعمال و گفتار خود پاسخگو باشيم.
وي افزود: حتي تجمع‌‏هاي غيرقانوني نيز بايد با برخورد محترمانه و درخور شان و شخصيت اين افراد از سوي مجلس همراه باشد.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم تصريح كرد: ما نمي‌‏توانيم نسبت به مطالبات كساني كه نقشي در حضور ما در خانه ملت داشته‌‏اند، بي‌‏تفاوت باشيم و يا بگويم چون آنها خواسته غيرقانوني داشته‌‏اند، نبايد جواب دهيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يوسفيان در پايان خاطرنشان ساخت: برخورد اهانت‌‏آميز اين نماينده بايد در صورت عدم دلجويي از خبرنگاران با اعتراض رييس مجلس نسبت به عملكرد وي همراه مي‌‏شد.

Copyright: gooya.com 2016