یکشنبه 15 خرداد 1384

دو هزار نفر از مردم ايوان با بستن جاده خواستار حضور معين در شهر خود شدند

ازدحام جمعيت مردم ايلام كه براي ديدار با نامزد اصلاحطلبان پيشرو، از جاده ورودي شهر تا سالن فرهنگيان اين شهر، اجتماع كرده بودند، باعث شد تا مصطفي معين نتواند، وارد سالن 2000 نفرة فرهنگيان ايلام كه براي سخنراني او پيشبيني شده بود وارد شود.
به گزارش كميته خبر و اطلاعرساني ستاد مركزي دكتر مصطفي معين، حضور بيش از 5000 نفر از مردم ايلام در سالن فرهنگيان و فضاي سبز اطراف آن، امكان هر گونه ترددي را سلب كرده بود و معين مجبور شد در فضاي باز خارج از سالن و به وسيله بلندگوي دستي با مردم سخن بگويد.
وي كه به خاطر شرايط ويژه اي كه حاكم بود، بايد كوتاه سخن ميگفت، با اشاره به محروميت استان ايلام، اظهار داشت: «شما عزم، اراده، ايستادگي و استقامت داريد و اصلاحطلب هستيد.»
معين يادآور شد: «در اين دورة انتخابات، همه با هم و با آگاهي و معيار مشخص، رأي ميدهيم و سرنوشتمان را خودمان رقم ميزنيم. دولت بعدي، اصلاحطلب، مقتدر، مردمي و با صلابت خواهد بود.»
نامزد اصلاحطلبان پيشرو؛ با تأكيد بر لزوم تحقق شعار «ايران براي همه ايرانيان» و در حالي كه بارها سخنانش به خاطر تشويق جمعيت حاضر قطع ميشد، افزود: «دولت من متشكل از تمام قوميتها خواهد بود و دولت مقتدر شما متعلق به همه ايرانيان خواهد بود.»
وي برقراري عدالت قوميتي، جنسيتي، نسلي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... را از برنامههاي مهم خود اعلام كرد و تصريح كرد: ملتي كه با علم و ايمان و آزاد انديشي، سرنوشت خود را تعيين ميكند، به عزت و سربلندي ميرسد و احتياج به قيم ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جمعيت حاضر با سردادن شعارهايي حمايت خود را از نامزد اصلاحطلبان پيشرو اعلام كردند.
«معينِ اصلاحطلب، حمايت ميكنيم»، «صل علي محمد، معين ملت آمد»، «معين معين دوستت داريم» بخشي از شعارهايي بود كه از سوي ايلاميها در استقبال از معين سر داده شد و وي با گره كردن دستانش در بالاي سرش به معني همبستگي بر هيجان جمع ميافزود. گروهي هم پلاكاردها و پارچه نوشتههايي را با خود داشتند كه بر روي آن جملاتي از معين نوشته شده بود و بيش از همه اين جملات در ميان نوشتهها به چشم ميآمد: «براي رسيدن به هدفم، حاضر ميهمان فين كاشان شوم.» و «از قوميتها در تمام سطوح مديريتي استفاده خواهم كرد.»
پس از پايان سخنان كوتاه معين در جمع مردم ايلام، نامزد اصلاحطلبان پيشرو همراه با اتوبوس «براي همه ايرانيان» عازم گيلانغرب شد كه وقتي قصد عبور از شهر «ايوان» از توابع استان ايلام را داشت با جمعيتي 2000 نفري مواجه شد كه جاده را بسته و ضمن سر دادن شعارهايي در حمايت از اصلاحطلبان پيشرو خواستار حضور معين در ميان خود و انجام سخنراني در اين شهر شدند.
مصطفي معين هم با ديدن افراد زيادي كه از وي ميخواستند، خارج از برنامه تعيين شده در اين شهر هم سخنراني كند، ضمن دعوت مردم به حفظ نظم به دعوت آنان پاسخ مثبت داد و به ميان آنها رفت.
اخبار تكميلي متعاقباً ارسال ميگردد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23831

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دو هزار نفر از مردم ايوان با بستن جاده خواستار حضور معين در شهر خود شدند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016