یکشنبه 22 خرداد 1384

مصدق خاری در چشم بیگانگان و خود کامگان، دفتر اروپایی حزب ملت ایران

پاینده ایران
ای آفریدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

شب گذشته ، شبکه خبرصدا و سیما، در مورد بزرگمرد تاریخ ایران زمین دکتر مصدق، برنامه ای اجرا نمود که کارنامه دولت دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و سیاست موازنه منفی و کودتای خاینانه بیست و هشت مرداد مورد برسی قرار گرفت . در این برنامه چند تنی شرکت داشتند که از دیدگاه خود حکومت ملی دکتر مصدق را مورد نقد قراردادند جالب اینجا بود که آقای عبدخدائی رهبر فدا ئیان اسلام هم شرکت داشتند ودلیل هایی بر ضد دکتر مصدق بر زبان آوردند که هواداران نظام پیشین ، چون صفحه شکسته مرتب تکرار می کنند . این افراد از نظر ملت ایران شناخته شده و منفورند . افرادی چون دکتر محمود کاشانی و دکتر سالمی ، پسر و نوه آیت الله کاشانی ومجید سیف زاده مرید دکتر مظفر بقائی و رحیم زهتاب، مهدی عبدخدائی و سلطنت طلبانی چون صوراسرافیل و به تازگی شخص معلوم الحالی بنام مهدی شمشیری و مبارزه مصدق بزرگ علیه استعمار و استثمار و خودکامگی ، موجب بیداری ملت های در بند آ سیا و آفریقا گردید بگونه ای که منافع نامشروع دولت های استعماری آن زمان را بخطر اندا خت بهمین علت بود که بنا بر مثل « من و ساغی بهم سازیم و بنیادش بر اندازیم » مستر وینستون چرچیل و پریزید نت آیزنهاور باهم ساختند و در خفا هم رفقا مالینکف و خروشف موافقت کردند در برابر اقدام انگلیس و آمریکا سکوت کرده ومخالفتی ننمایند و پس از کودتا یازده تن طلای بدهی خود را به دولت دست نشانده ، تحویل دهند . در داخل کشور هم احزاب و گروه های سیاسی و مذهبی حاضر بهمکاری شدند . فدائیان اسلام ، مسلمانان مجاهد ، حزب زحمتکشان ، کانون افسران بازنشسته و........ شخصیت های مذهبی مانند آیت الله کاشانی ، آیت الله بهبهانی حجت الاسلام شمس قنات آبادی و ...... و الوات و چاقو کشانی چون طیب حاج رضائی ، سلیم ترکه ، ناصر جیگرکی ، اکبر گلگیری ، شعبان بی مخ و...... زنان بدکاره ای چون ملکه اعتضادی و پری آژدان قزی و.......
در عرض این نیمه قرنی که از کودتای خائنانه 28 مرداد می گذرد ، همه اسناد و مدارک رو شده است علاوه برآن خاطرات دست اندرکاران کودتا که هرکدام ، گوشه هایی از این واقعه دردناک تاریخی را افشاء و برملا کرده اند . از همه مهمتر سخنان اخیر آقای بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا خود گویا واقعیت هاست .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخن آخر چرا خودکامگان و بیگانه پرستان از نام پر افتخار مصدق همواره در وحشت و هراسند ؟ چون این « ا ستخوان های پوسیده » نماد آزادی و عدالت و مردم سالاری است . کورش بزرگ ، یعقوب لیث ، بابک خرم دین ، فردوسی ، رودکی ، سعدی و حافظ ، امیرکبیر ، ستارخان و مصدق بزرگ استخوان های پوسیده نیستند بلکه هر کدام مظهر و نمادی برای ملت بزرگوار ایران زمین هستند هرچند بدخواهان و بیگانه پرستان در صدد بد نام کردن این ابر مردان که تاریخ ما زنده بنام آنهاست ، برآیند

شنبه بیست و یکم خردادماه 1384 خورشیدی
دفتر اروپایی حزب ملت ایران

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24258

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مصدق خاری در چشم بیگانگان و خود کامگان، دفتر اروپایی حزب ملت ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016