دوشنبه 23 خرداد 1384

فراخوان کانون نویسندگان ایران برای گردهمایی در برابر زندان اوین در دفاع از ناصر زرافشان

مردم آزاده ی ایران
سازمان های مدافع حقوق بشر!

ناصر زرافشان هشتمین روز اعتصاب غذای دردناک خود را می گذراند و در خطر جدی مرگ قریب الوقوع است. ناصر زرافشان مبتلا به بیماری حاد کلیوی است و هر لحظه بر وخامت بیماری او افزوده می شود. ما از همه ی مردم، نهادهای فرهنگی و اجتماعی درخواست می کنیم که درگردهمایی اعتراضی تحصن کنندگان، از ساعت چهار تا شش بعد از ظهر روز سه شنبه بيست و چهار خرداد هشتاد و چهار در برابر در بزرگ زندان اوین شرکت کنند.

کانون نويسندگان ایران - ٢٢/٠٣/٨٤

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24376

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان کانون نویسندگان ایران برای گردهمایی در برابر زندان اوین در دفاع از ناصر زرافشان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016