سه شنبه 24 خرداد 1384

فرزندان میهن را آزاد کنید! حزب ملت ايران

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


فرزندان میهن را آزاد کنید

هم میهنان ، مردم دادخواه ایران

در جمهوری اسلامی دفاع از حق و حقیقت جرم نابخشودنی است . کاربدستان اسلامی چون یارای رویا روی منطقی و آزادانه با مبارزان راه استقلال و آزادی را ندارند ناچار به حذف و یا به بند کشیدن مبارزان اقدام می کنند .
ناصر زرافشان وکیل شرافتمند پرونده قتل های سیاسی یائیز سال 1377 که با شهامت و جسارت به دفاع از موکلان خود پرداخت و حاضر به مصالحه نبود و بر اجرای حقیقت و آگاهی ملت از بی عدالتی ها پای فشرد به پنجسال حبس محکوم شد اینک پس از گذشت شش روز از اعتصاب غذا ، بیم جان او می رود و این در حالی است که تنها گناه او دفاع از قربانیان قتل های سیاسی بوده و اکنون ادامه حبس او ، سلامت جسمی و روحی او را با خطر شدید روبرو کرده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب ملت ایران اعلام می دارد : ناصر زرافشان و کلیه زندانیان سیاسی هرچه زودتر باید آزاد شوند و هر گونه آسیب به آنان برسد ، کاربدستان جمهوری اسلامی باید در پیشگاه بزرگ ملت ایران پاسخگو باشند .

دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران - 24 خردادماه 1384 خورشیدی

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24461

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فرزندان میهن را آزاد کنید! حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016