دوشنبه 13 تیر 1384

سعيد حجاريان: پهلوان اكبر نمي‌‏ميرد، ايلنا

عضو ارشد جبهه مشاركت ايران اسلامي، گفت: متعجبم كه من چرا اينجا نشستم و گنجي در زندان با مرگ دست و پنجه نرم مي‌‏كند، درحالي كه متهم رديف اول پرونده‌‏ او من هستم.

سعيد حجاريان در حالي كه تأكيد داشت عنوان "پهلوان اكبر نمي‌‏ميرد" بر سخنانش نهاده شود، به خبرنگار"ايلنا"، گفت: گنجي به خاطر سفر به برلين و حرفهايش در آنجا محكوم نشد، چون از آن قبيل حرف‌‏ها را در انتخابات اخير از زبان كانديداهاي جناح راست مكرر و به تشديد شنيده‌‏ايم، بلكه به خاطر مقالاتش در روزنامه صبح امروز مغضوب و محكوم شد.
وي افزود: من كه مديرمسؤول و صاحب امتياز روزنامه بودم، اولي به اين هستم كه در زندان باشم تا نويسنده‌‏اي كه مقاله‌‏اش در روزنامه من چاپ شده است. اگر جرمي واقع شده است بالذات برعهده مدير مسوول است و اساساً نويسنده را در ايران نمي‌‏توان تحت تعقيب قرار داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حجاريان با اشاره به مرزبندي فكري خود با اكبرگنجي كه در مانفيست جمهوري‌‏خواهي گنجي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، اظهار داشت: اين امر تازگي ندارد، در زمان روزنامه صبح امروز نيز ما اين مرزبندي را داشتيم و چون روزنامه عرصه وسيعي براي جولان انديشه‌‏هاي گوناگون بود، من نيز اين اصل دموكراتيك را پذيرفته بودم كه براي آنكه "دانستن حق مردم" باشد، دموكراسي را داخل روزنامه در حد اعلا رعايت كنيم.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سعيد حجاريان: پهلوان اكبر نمي‌‏ميرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016