سه شنبه 14 تیر 1384

اطلاعيه "اتحاد دموكراسي خواهان ايران" در باره اعتصاب غذای اکبر گنجی

مردم شرافتمند ایران!

امروز ، بیست و سه روز از اعتصاب غذای اکبر گنجی ، زندانی سیاسی که ششمین سال دوره ء زندان خود را در زندان اوین می گذراند گذشت .

طی مدت بیست و سه روزی که اکبر گنجی به اوین بازگشته است ، وضعیت جسمانی وی به وخامت گراییده و همچنان دشوارتر می شود ، اما او که از نارسایی تنفسی ( بیماری آسم ) رنج می برد ، به دلیل عدم توجه به وضعیت بیماری اش و نعمت آزادی که حق مسلم اوست - زیرا گناهی جز افشای جنایت های انجام شده در باره قربانیان قتل های سیاسی دهه هفتاد ، موسوم به قتل های زنجیره ای نداشته است – همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می دهد .

مردم ستمدیده ایران !

همه می دانید که افزون بر اکبر گنجی که اینک سخت ترین شرایط زندگی خویش را می گذراند ، شماری از فرزندان مبارز میهنمان ، تنها به دلیل افشا گری هایشان در باره اقدامات برخی دست اندرکاران امور یا اظهار عقاید خود شرایط سخت زندان بلند مدت را می گذرانند که ازجمله می توان به دکتر ناصر زرافشان ، وکیل خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای ، اشاره کرد . شماری از این زندانیان وضعیت بهداشتی – درمانی وخیمی دارند و نیازمند مراقبت های شدید درمانی اند که تاکنون به این ضرورت از سوی مسئولین زندان ها توجهی نشده است .
"اتحاد دموکراسی خواهان ایران " به شدت نگران وضعیت دشوار این عزیزان زندانی است و به مسئولان قضایی کشور در باره خطر مرگ ایشان هشدار می دهد . تا دیر نشده و جان این عزیزان در معرض مخاطره جدی قرار نگرفته ، و بیش از همه ، اکبر گنجی روزنامه نگار شجاع میهنمان به سرنوشت خطرناک مرگ نرسیده است ، گامی فرا پیش بردارید .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"اتحاد دموکراسی خواهان " مصرانه خواستار آزادی همه کسانی است که به دلیل بیان خواسته ها و دیدگاه های خویش یا افشای جنایات شماری از دست اندرکاران نظام و عاملان و آمران قتل های سیاسی اند شده اند .
ما آماده همکاری با همه کسانی که خواستار تامین حقوق شهروندی همه مردم ایران هستند می باشیم .

(اتحاد دموكراسي خواهان ايران)

13 تیر 1384

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه "اتحاد دموكراسي خواهان ايران" در باره اعتصاب غذای اکبر گنجی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016