سه شنبه 21 تیر 1384

رييس ستاد احمدي نژاد: هزينه‌هاي تبليغاتي را مردم "به صورت خود جوش" ارائه مي کردند، انتخاب

رييس ستاد احمدي نژاد: هزينه‌هاي تبليغاتي احمدي نژاد كمتر از دويست ميليون است / مخارج ما خنده دار است

سايت خبري تحليلي انتخاب: مسعود زريبافان رييس ستاد انتخاباتي احمدي نژاد مدعيست: جمع تمام هزينه‌هاي تبليغاتي وي كمتر از دويست ميليون تومان بوده است ، تازه بسياري از همين هزينه را مردم "به صورت خود جوش" انجام دادندو بسياري خانم ها النگو وانگشترشان را به ستاد ارائه كرده اند.
-------------------------------------

رييس ستاد انتخاباتي دكتر محمود احمدي‌نژاد با بيان اينكه در حال جمع‌بندي هزينه‌هاي تبليغاتي ستاد انتخاباتي رييس‌جمهور منتخب هستند، گفت: مطمئنا رقم خرج شده بسيار ناچيز است و من فكر مي‌كنم كه جمع اين هزينه‌ها كمتر از دويست ميليون تومان باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسعود زريبافان گفت : بسياري از هزينه‌هاي تبليغاتي اين ستاد از سوي مردم تامين شد و مردم كمك‌هاي خود را به صورت خودجوش به ستاد ارائه مي‌كردند و بسيار خانم‌هايي بودند كه طلاهاي خود را مانند النگو و انگشتر به ست! اد ارائه كردند.

وي ادامه داد: موقعي كه هزينه‌هاي مصرفي جمع‌بندي شد مطمئنا آمار نهايي را به مردم اعلام خواهيم كرد و مطمئنا جمع هزينه‌هاي ما در مقابل هزينه‌هاي ميلياردي خرج شده از سوي بعضي از ستادها و كانديداها بسيار ناچيز و حتي خنده‌دار است.

وي تاكيد كرد: حساب‌هاي ما روشن است و ما ريز تمام مصارف خرج شده را دارايم.

Copyright: gooya.com 2016