یکشنبه 2 مرداد 1384

شيرين عبادی و معصومه شفيعی از نقشه جدید دادستانی می گويند: در بیمارستان میلاد چه می گذرد؟ مریم کاشانی، روز

مرتضوی می خواهد گنجی عمل جراحی شود، ما می ترسيم – همسر گنجی

در حالی که دادستانی تهران با انتقال اکبر گنجی به بيمارستان ميلاد، اين بيمارستان را به محوطه ای نظامی تبديل کرده و از حضور کارکنان بيمارستان و بستگان گنجی جلوگيری می کند، اخبار و گزارش های ساختگی که توسط دادستانی به روزنامه های نزديک و همفکر داده می شود بر نگرانی ها افزوده است. يک پزشگ بيمارستان ميلاد که از افشای نام خود خودداری کرد در تماسی اعلام خطر کرد که هر نوع عمل جراحی برای اکبر گنجی خطرناک است در همين حال خانم معصومه شفيعی به "روز" گفت سعيد مرتضوی اصرار دارد که گنجی عمل جراجی شود و ما می ترسيم.

بالاگرفتن نگرانی درباره جان اکبر گنجی و نقشه هائی که برای وی تدارک ديده شده در زمانی مطرح می شود که نظر ناظران سياسی بين دفتر هاشمی شاهرودی و دستگاه تحت رياست محسنی اژه ای که در سال های گذشته به طور مستقيم دستور خود را از مقامات بالاتر گرفته است، بر سر آزادی اکبر گنجی اختلافات جدی بروز کرده است. در حالی که شاهرودی بعد از گفتگو با خاتمی در صدد بر آن برآمده که تا قبل از پايان دوره رياست چمهوری محمد خاتمی اکبر گنجی و زندانيان سياسی دوران اصلاحات آزاد شوند، محسنی اژه ای که فرامينش توسط سعيد مرتضوی به اجرا نزديک در می آيد با اين فکر به شدت مخالفت کرده و چنين عملی را باعث بی اعتبار شدن قضات و کسانی می دانند که در اين سال ها در بيش تر مواقع بدون رعايت مقررات قانونی فرامين مقامات بالا را به اجرا گذاشته اند.

مصاحبه با خانم گنجی

معصومه شفیعی همسر اکبر گنجی در گفت و گو با روز، از وخیم شدن احوالات اکبر گنجی و اصرار سعید مرتضوی بر عمل جراحی او سخن گفت. وی اظهار داشت: به گنجی گفته اند در مورد عمل به خانواده ات چیزی نگو. بعد از عمل آنها را درجریان بگذار. اکبر هم نپذیرفته و استدلال کرده است که اگر در حین عمل بلایی سر من آمد جواب خانواده ام را چه کسی می دهد. او همچنین به ماموران آقای مرتضوی گفته مرا به زندان برگردانید ، در آنجا احساس امنیت بیشتری می کردم.

خانم شفیعی سپس اظهار داشت: در واقع اکبر در اینجا با محدودیت های زندان به اضافه محدودیت های بیمارستان روبروست. او را در یک طبقه عملا حبس کرده اند و درحالیکه بیماران دیگر هر روز ملاقات دارند، برای وی فقط سه بار ملاقات در هفته با نزدیکان درجه اول و آن هم فقط دو ساعت پیش بینی شده است. امروز هم که اصلا اجازه ملاقات ندادند. ما در آنجا داد و بیداد زیادی کردیم، عاقبت گفتند به منزل بروید، آقای گنجی به خانه زنگ خواهد زد. ما هم به خانه برگشتیم. بعد از مدتی اکبر زنگ زد و باصدایی بسیار ضعیف گفت اصرار دارند مرا عمل کنند. من هم نپذیرفته ام و از امشب دیگر سرم هم قبول نمی کنم. اکبر همچنین گفت که اعتصاب غذایش ادامه داردواز آقایان خواسته است که هرچه زودتر او را به زندان برگردانند.

خانم شفیعی همچنین گفت: طرف صحبت ما در تمام مدت ماموران قاضی مرتضوی هستند و من نمی دانم پشت پرده چه خبر است، برای همین به شدت نگران و آشفته هستم. از آقای مرتضوی همه کاری برمی آید. برای همین خواسته ام به گروهی از پزشکان بدون مرز اجازه بدهند که از همسرم دیدن کنند، ولی آقایان اجازه نمی دهند. ما به این تیم پزشکی اعتماد نداریم، اینجا از زندان هم بدتر است.
همسر گنجی درباره وضع جسمی اکبر گنجی گفت: وزن اکبر به 52 کیلو رسیده و عملا دیگر نیروی حرف زدن ندارد،و با سرم زنده است، که آن را هم از دیشب دیگر قبول نمی کند. در چنین شرایطی من نمی دانم اصرار برای عمل جراحی روی کسی که 44 روز در اعتصاب غذا بوده و حتی میزان چربی بدنش در زندان بیمارستان کاهش هم یافته، برای چیست. اصلا او چطور می تواند بیهوشی و عمل جراحی را تحمل کند.من نگرانم و هیچ کاری هم از دستم بر نمی آید.

از طرف دیگر با توجه به مطالب روزنامه کیهان در ارتباط با نقشه" بعضی ها" برای کشتن گنجی و بهره برداری سیاسی و نسبت دادن این نقشه به خانم شیرین عبادی و "یکی از نزدیکان عبدی"، خانم شفیعی گفت: فکر می کنم می خواهند بلایی سر اکبر بیاورند و بیندازند گردن خانم عبادی و من. در حالیکه این حرف ها دروغ محض است و اکبر هم این حرف ها را تکذیب کرده ، ولی وقتی کیهان زمینه می چیند، باید مطمئن بود که دارند یک کاری می کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پزشکان چه می گویند؟

پیش از این گفته شده بود که عمل جراحی گنجی نیاز به آماده سازی دارد، اما امروز یکی از پزشکان بیمارستان میلاد که نخواست نامش فاش شود، به" روز" گفت: آقای مرتضوی به تیم پزشکی بیمارستان میلاد دستور داده که هرچه زود تر گنجی را عمل کنند. پزشکان این بیمارستان نیز به دلایل پزشکی از این کار پرهیز دارند، زیرا کسی که بیش از 40 روز در اعتصاب غذا به سر برده مطلقا آمادگی پذیرش داروی بیهوشی را ندارد و بیهوش کردن وی به معنای ارتکاب قتل است. اما آقای مرتضوی گفته اگر پزشکان میلاد این کار را نکنند ، او یک تیم پزشکی از بیمارستان دیگری به آنجا خواهد آورد

در همین ارتباط يکی از پزشکان بیمارستان میلاد نیز هم ضمن تایید شایعات گفت، داروی بیهوشی برای آقای گنجی مثل سم است. کبد و کلیه وی عملا از کار افتاده و قابلیت دفع داروی بیهوشی را ندارد، لذا ما به هیچ وجه مایل نیستیم به این فشار تن بدهیم. باید دید مسئولین بیمارستان در این ارتباط چه می کنند.

Copyright: gooya.com 2016