یکشنبه 2 مرداد 1384

دادگاه علي افشاري به تعويق افتاد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات علي افشاري؛ عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت كه قرار بود صبح روز سه شنبه؛ چهارم مردادماه جاري در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، به تعويق افتاد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين جلسه دادرسي، با تقاضاي وكيل علي افشاري و موافقت قاضي پرونده به اول شهريورماه سال جاري موكول شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفتني است؛ اتهامات عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، "تبليغ عليه نظام"، "نشر اكاذيب" و "توهين به مسوولين دستگاه قضايي" عنوان شده است.
لازم به ذكر است؛ علي افشاري با قرار وثيقه 200 ميليون توماني آزاد است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه علي افشاري به تعويق افتاد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016